Bảo đảm chất lượng: Phiên bản CRAN-R cách mạng R doanh nghiệp dựa trên?

Đây là danh sách các bản phát hành mới nhất cách mạng R doanh nghiệp và các phiên bản CRAN R tương ứng:

Cách mạng R Enterprise 7.0---> R 3.0.2

Cách mạng R Enterprise 6.2---> R 2.15.3

Cách mạng R Enterprise 6.0---> R 2.14.2

Cách mạng R Enterprise 5.0---> R 2.13.2

Cách mạng R Enterprise 4.3---> R 2.12.2

Cách mạng R Enterprise 4.2---> R 2.11.1

Cách mạng R Enterprise 4.1---> R 2.11.1

Cách mạng R Enterprise 4.0---> R 2.11.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×