Bài viết này cũng áp dụng như sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân.

  • 4344178 Mô tả bảo mật chỉ Cập Nhật cho .NET Framework 3.5 cho Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4344178)

  • 4344171 Mô tả bảo mật chỉ Cập Nhật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4344171)

  • 4344166 Mô tả bảo mật chỉ Cập Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 và 4.7.2 dành cho Windows 8.1, RT 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4344166)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×