Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 4.5.2, Microsoft .NET Framework 4.6, Microsoft .NET Framework 4.6.1, Microsoft .NET Framework 4.6.2, Microsoft .NET Framework 4.7, Microsoft .NET Framework 4.7.1, Microsoft .NET Framework 4.7.2

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân.

  • 4483484 mô tả bảo mật chỉ Cập Nhật cho .NET Framework 3.5 cho Windows 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4483484)

  • 4483472 mô tả bảo mật chỉ Cập Nhật cho .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4483472)

  • Mô tả bản Cập Nhật bảo mật chỉ cho .NET Framework 4.6, 4.6.1 4.6.2, 4.7, 4483469 4.7.1,and 4.7.2 Windows 8.1 và Server 2012 R2 (KB 4483469)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×