Tóm tắt

Bảo mật dựa trên nền tảng ảo hóa sử dụng siêu Windows dữ liệu để tạo các vùng bộ nhớ độc lập từ các hệ điều hành chuẩn. Windows dùng tính năng bảo mật này để lưu trữ các giải pháp bảo mật trong khi vẫn cung cấp bảo vệ mạnh hơn trước các lỗ hổng trong hệ điều hành. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phần bảo mật dựa trên ảo hóa (VBS).

Tính năng bảo mật dựa trên nền tảng ảo hóa sẵn dùng cho Windows 10, phiên bản 1903 (Bản dựng HĐH 18362.383) trên các thiết bị ARM được hỗ trợ đang chạy trên nền tảng Snapdragon 850 của Qualcomm và các phiên bản mới hơn. Khi bật tính năng bảo mật này, bạn có thể gặp phải các sự cố sau nếu hệ thống ở cấu hình không bảo mật:

  • Tính năng xác thực bằng dấu vân tay sẽ ngừng hoạt động vì dữ liệu xác thực dấu vân tay được xóa để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

  • Không thể phát video được bảo vệ bằng quản lý quyền kỹ thuật số (DRM).

Bảng sau đây liệt kê các điều kiện có thể cho biết rằng hệ thống đang ở cấu hình không bảo mật. Bảng cũng liệt kê các phương pháp tương ứng để hoàn nguyên hệ thống từ trạng thái này.

Chú ý Để sử dụng xác thực dấu vân tay, hãy xóa dữ liệu hiện có, rồi thiết lập lại xác thực dấu vân tay. Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn nguyên hệ thống của mình về cấu hình bảo mật trước khi thực hiện điều này.

Điều kiện

Phương pháp đảo ngược

Không kiểm tra hoặc bắt buộc Số Phiên bản Bảo mật (SVN) của quy trình Khởi động Bảo vệ Hệ thống trong khi khởi động bảo mật

Cài đặt phiên bản mới nhất của Windows thông qua Windows Update

Đang bật gỡ lỗi khởi động

Bật Khởi động Bảo mật

Mã có dấu kiểm không bị vô hiệu hóa hoàn toàn để thực thi

Bật Khởi động Bảo mật

Siêu kiểm tra của Microsoft phát hiện các thiết đặt không an toàn nhất định

Chạy lệnh ghép ngắn sau đây để vô hiệu hóa trình gỡ lỗi hypervisor và xóa các tùy chọn tải hypervisor:

  • bcdedit /set hypervisordebug off
  • bcdedit /deletevalue hypervisorloadoptions

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×