Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này cho Microsoft .NET Framework khắc phục lỗ hổng bảo mật bỏ qua tính năng mà .NET Framework cốt lõi .NET (và) thành phần hoàn toàn không xác nhận chứng chỉ. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2017-0248.

Bản cập nhật này cũng chứa các bản vá bảo mật nâng cao cho cấu phần Windows Presentation Framework PackageDigitalSignatureManager khả năng đăng gói với thuật toán băm SHA256.

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • 4014508 mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.6.2 cho Windows 7 gói dịch vụ 1 và Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 tháng 5 năm 2017

  • 4014511 về bảo mật và chất lượng tổng hợp cho máy. NET Framework 4.6 và 4.6.1 cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 và NET Framework 4.6 dành cho Windows Server 2008 SP2: 9 tháng 5 năm 2017

  • 4014514 về bảo mật và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 gói dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: 9 tháng 5 năm 2017

  • Mô tả 4014504 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 9, 2017

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:
 

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2 khi sử dụng:

    • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×