Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép thực thi mã từ xa khi Microsoft .NET Framework xử lý không đáng tin cậy vào. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng trong phần mềm này bằng cách sử dụng .NET Framework có thể kiểm soát của một hệ thống bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công sau đó có thể cài đặt chương trình; xem, thay đổi hoặc xoá dữ liệu; hoặc tạo tài khoản mới có quyền của người dùng đầy đủ. Người dùng có tài khoản được cấu hình để có ít quyền người dùng trên hệ thống có thể bị ảnh hưởng ít hơn người sử dụng bằng cách sử dụng quyền của người dùng quản trị.

Khai thác lỗ hổng bảo mật, kẻ trước tiên phải thuyết phục người dùng để mở một tài liệu độc hại hoặc ứng dụng.

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng bảo mật bằng cách điều chỉnh cách .NET Framework xác thực không tin cậy vào. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2017-8759.

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 29781202978128.

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

  • Mô tả 4040973 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1 và .NET Framework 4.6 dành cho Windows Server 2008 SP2: 12 tháng 9 năm 2017

  • Mô tả 4040977 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2008 SP2: 12 tháng 9 năm 2017

  • Mô tả 4040980 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 dành cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1: 12 tháng 9 năm 2017

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 29781202978128.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:
 

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 khi sử dụng:

    • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×