Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3,5 Microsoft .NET Framework 4.5.2 Microsoft .NET Framework 4,6 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4,7 Microsoft .NET Framework 4.7.1 Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft .NET Khung 4,8

Quan trọng

Bản cập nhật này được bao gồm trong bảo mật và chất lượng Nhật có ngày 8 tháng 10 năm 2019. Phần của bản cập nhật này đã được phát hành chất lượng Nhật ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê bản chất lượng cho 3,5, 4.5.2, 4,6, 4.6.1, 4.6.2, 4,7, 4.7.1, 4.7.2, 4,8 cho Windows Server 2012.

Quan trọng

  • Tất cả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 4,6, 4.6.1, 4.6.2, 4,7, 4.7.1 và 4.7.2 yêu cầu bản Cập Nhật d3dcompiler_47. dll được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản Cập Nhật bao gồm d3dcompiler_47. dll trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin về d3dcompiler_47. dll, hãy xem KB 4019990.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, xem thêm gói ngôn ngữ Windows.

Thông tin thêm về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân.

  • mô tả 4514370 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 3,5 cho Windows Server 2012 (KB4514370)

  • mô tả 4514368 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows Server 2012 (KB4514368)

  • mô tả 4515852 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4,6, 4.6.1, 4.6.2, 4,7, 4.7.1, 4.7.2 dành cho Windows Server 2012 (KB4515852)

  • mô tả 4515845 chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4,8 cho Windows Server 2012 (KB4515845)

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×