Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Hãy xem xét kịch bản sau đây trong Microsoft Office Excel 2010:

  • Bạn có một trang tính có hai hoặc nhiều hàng đông cứng ở phía trên cùng của trang tính.

  • Bạn có hai hoặc nhiều ô thấp hơn hàng 1 bên trong vùng đông lạnh được sáp nhập theo chiều ngang.

  • Một trong các cột có chứa một trong các ô được phối là khu vực đông lạnh được căn cạnh đầu đề hàng trong cột có thể nhìn thấy ngoài cùng (ngoài cùng các cột viết từ viết từ phải sang trái chẳng hạn như tiếng Do Thái và tiếng ả-Rập).

Trong trường hợp này, nếu bạn bấm vào đầu đề hàng của hàng có chứa các ô được sáp nhập phía trên đường cố định, nhiều hàng sẽ được chọn.

Thông tin Bổ sung

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cách giải quyết

Chúng tôi khuyên bạn nên làm theo một trong những phương pháp sau đây để giải quyết vấn đề này:

Phương pháp 1: bấm và giữ nút chuột khi bạn bấm vào đầu đề hàng.

Khi bạn chọn đầu đề hàng, hãy bấm và giữ nút chuột trên đầu đề hàng thay vì sử dụng một cú bấm chuột duy nhất. Trước tiên, nhiều hàng sẽ được chọn, nhưng ngay sau đó, lựa chọn sẽ được hoàn nguyên vào hàng đơn bạn đã chọn.

Phương pháp 2: cuộn trang

Cuộn trang sang trái hoặc sang phải để các hàng có chứa các ô được phối trong khu vực đông lạnh không nằm bên cạnh đầu đề hàng.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×