Tìm kiếm An toàn là cài đặt dành cho Bing giúp lọc nội dung web không phù hợp. Để thay đổi cài đặt này:

  1. Mở một trình duyệt và truy cập Bing.com

  2. Chọn biểu tượng ở phía trên bên phải của cửa sổ Bing.com. Chọn Cài đặt , rồi chọn Thêm .

  3. Chọn tùy chọn Tìm kiếm An toàn của bạn: Nghiêm ngặt, Trungbình hoặc Tắt. Chọn Lưu ở cuối menu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×