Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để bật phát trực tuyến trò chơi trên tay cầm điều khiển Xbox One của bạn:

  1. Trên Xbox One, nhấn nút Xbox  để mở hướng dẫn, rồi chọn Hồ sơ & hệ thống (biểu tượng tài khoản của bạn) > Cài đặt . Chọn Thiết bị & phát trực tuyến > Kết nối thiết bị > Cho phép phát trực tuyến trò chơi sang các thiết bị khác.

  2. Sau đó, trong ứng dụng Xbox, chọn Cho phép kết nối từ mọi thiết bị để cho phép bất cứ ai đã kết nối với mạng gia đình của bạn phát trực tuyến trò chơi và chương trình truyền hình. Để giới hạn phát trực tuyến chỉ cho một số người, chọn Chỉ từ các hồ sơ đã đăng nhập trên Xbox này. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×