Mục lục
×

Ngày Phát hành:

11/08/2020

Phiên bản:

Bộ chứa Windows Server

Bộ chứa Microsoft Windows Server

Là một phần của dịch vụ hàng tháng, chúng tôi phát hành hình ảnh bộ chứa cập nhật của HĐH Windows Server Base. Với những bản cập nhật này, bạn có thể tự động hóa việc dựng hình ảnh bộ chứa được cập nhật hoặc cập nhật theo cách thủ công bằng cách tải phiên bản mới nhất. Bộ chứa Windows Server không có ngăn xếp cung cấp dịch vụ và không hỗ trợ tại chỗ cho các bản cập nhật như Windows Server hoặc máy khách Windows. Vì vậy, hàng tháng, chúng tôi đều dựng lại hình ảnh bộ chứa HĐH Windows Server Base với các bản cập nhật và phát hành các hình ảnh bộ chứa đã cập nhật đó.

Để biết thêm thông tin về cách thức cập nhật tốt nhất, vui lòng tham khảo Cập nhật bộ chứa Windows Server.

Hình ảnh bộ chứa sẵn dùng

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 2004 Server Core 

19041.450

KB 4566782 Tích lũy  

KB 4570334 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 2004 Nano Server 

19041.450

KB 4566782 Tích lũy  

KB 4570334 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 2004 Windows 

19041.450

KB 4566782 Tích lũy  

KB 4570334 SSU 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Server Core 

18362.1016

KB 4565351 Tích lũy  

KB 4569073 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Nano Server 

18362.1016

KB 4565351 Tích lũy  

KB 4569073 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Windows 

18362.1016

KB 4565351 Tích lũy  

KB 4569073 SSU 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1903 Server Core 

18362.1016

KB 4565351 Tích lũy  

KB 4569073 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1903 Nano Server 

18362.1016

KB 4565351 Tích lũy  

KB 4569073 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1903 Windows 

18362.1016

KB 4565351 Tích lũy  

KB 4569073 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Server Core 

17763.1397 

KB 4565349 Tích lũy 

KB 4566424 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Nano Server 

17763.1397

KB 4565349 Tích lũy 

KB 4566424 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Windows 

17763.1397

KB 4565349 Tích lũy 

KB 4566424 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows 10, phiên bản 1809 IoT Core 

17763.1397

KB 4565349 Tích lũy 

KB 4566424 SSU 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows 10, phiên bản 1809 IoT Core 

17763.1397

KB 4565349 Tích lũy 

KB 4566424 SSU 

ARM 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Nano Server 

17763.1397

KB 4565349 Tích lũy 

KB 4566424 SSU 

ARM 

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server 2016 Server Core 

14393.3866 

KB 4571694 Tích lũy 

KB 4565912 SSU 

x64 

cs-cz, de-de, en-us, es-es, fr-fr, hu-hu, it-it, ja-jp, ko-kr, nl-nl, pl-pl, pt-br, pt-pt, ru-ru, sv-se, tr-tr, zh-cn, zh-tw 

Để biết thông tin về dịch vụ khách hàng cho Khung công việc, vui lòng tham khảo tài liệu sau.

Sự cố đã biết

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×