GIỚI THIỆU

Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows là một bản cập nhật phần mềm nâng cao trải nghiệm tương thích trong các hệ điều hành Microsoft Windows sau đây:

  • Windows XP

  • Windows Server 2003

  • Windows Vista

  • Windows Server 2008

  • Windows 7

  • Windows Server 2008 R2

Microsoft thường phát hành các bản cập nhật tương thích ứng dụng cho các hệ điều hành Windows này.

Các loại sự cố được bản cập nhật tương thích ứng dụng xử lý

Khi bạn cố cài đặt và chạy một số trò chơi hoặc ứng dụng hợp lệ, bạn có thể gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau:

  • Trò chơi, ứng dụng hoặc chương trình cơ sở được cài đặt không đúng.

  • Trò chơi, ứng dụng hoặc chương trình cơ sở có thể gây ra mất ổn định hệ thống.

  • Các chức năng chính của trò chơi, ứng dụng hoặc chương trình cơ sở không hoạt động đúng.

Chú ý Bấm vào đây để xem thêm thông tin về bản cập nhật này trong phần "Thông tin Bổ sung".

T HÔ N G T I N T HÊ M

Cập nhật thông tin

Bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Windows Update hoặc từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Windows Update

Để cài đặt ngay bản cập nhật này, bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Tất cả Chương trình, sau đó bấm Windows Update. Trong ngăn điều hướng, bấm Kiểm tra bản cập nhật, sau đó làm theo các bước để cài đặt tất cả bản cập nhật được khuyến nghị.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×