We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

GIỚI THIỆU

Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows là một bản cập nhật phần mềm nâng cao trải nghiệm tương thích trong các hệ điều hành Microsoft Windows sau đây:

 • Windows XP

 • Windows Server 2003

 • Windows Vista

 • Windows Server 2008

 • Windows 7

 • Windows Server 2008 R2

Microsoft thường phát hành các bản cập nhật tương thích ứng dụng cho các hệ điều hành Windows này.

Các loại sự cố được bản cập nhật tương thích ứng dụng xử lý

Khi bạn cố cài đặt và chạy một số trò chơi hoặc ứng dụng hợp lệ, bạn có thể gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau:

 • Trò chơi, ứng dụng hoặc chương trình cơ sở được cài đặt không đúng.

 • Trò chơi, ứng dụng hoặc chương trình cơ sở có thể gây ra mất ổn định hệ thống.

 • Các chức năng chính của trò chơi, ứng dụng hoặc chương trình cơ sở không hoạt động đúng.

Chú ý Bấm vào đây để xem thêm thông tin về bản cập nhật này trong phần "Thông tin Bổ sung".

T HÔ N G T I N T HÊ M

Cập nhật thông tin

Bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Windows Update hoặc từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Windows Update

Để cài đặt ngay bản cập nhật này, bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Tất cả Chương trình, sau đó bấm Windows Update. Trong ngăn điều hướng, bấm Kiểm tra bản cập nhật, sau đó làm theo các bước để cài đặt tất cả bản cập nhật được khuyến nghị.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Hệ điều hành

Bản cập nhật

Tất cả các phiên bản Windows XP dựa trên x86 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows XP dựa trên x64 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Vista dựa trên x86 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Vista dựa trên x64 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x86 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên x64 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

Tải xuống gói cập nhật ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến (Trang này có thể có bằng tiếng Anh) Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, máy tính của bạn phải đang chạy một trong các hệ điều hành sau:

 • Windows XP Gói Dịch vụ 3 (SP3)

 • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

 • Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • Windows Vista Gói Dịch vụ 2 (SP2)

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

 • Windows 7

 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

 • Windows Server 2008 R2

 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows XP, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2003, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

889100 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2003

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Vista, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

935791 Cách lấy gói dịch vụ Windows Vista mới nhất

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows Server 2008, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

968849 Cách lấy gói dịch vụ mới nhất cho Windows Server 2008

Để biết thêm thông tin về cách lấy Windows 7 hoặc gói dịch vụ Windows Server 2008 R2, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

976932 Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế về bản cập nhật

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn các bản cập nhật đã phát hành chi tiết trước đó được thay thế bởi bản cập nhật này

Bản cập nhật này bao gồm các bản cập nhật đã phát hành trước đó như sau:

2388210 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng cho Windows XP Professional x64 edition, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 và Windows Server 2008 R2: Tháng 10 năm 2010 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

2272691 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2: Tháng 8 năm 2010

982519 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: Tháng 6 năm 2010 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

955759 Tư vấn Bảo mật Microsoft: Mô tả bản cập nhật AppCompat cho bộ giải mã Indeo: Ngày 8 tháng 12 năm 2009 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

929427 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows Vista (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

932246 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows Vista tháng 3 năm 2007 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

935280 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows Vista tháng 7 năm 2007 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

943302 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows Vista tháng 12 năm 2007 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

947562 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows Vista và Windows Server 2008 tháng 5 năm 2008 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

954366 Hiện sẵn có Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows Vista và Windows Server 2008 tháng 8 năm 2008 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

957388 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng Windows Vista và Windows Server 2008 tháng 12 năm 2008 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

976264 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: Tháng 2 năm 2010 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

982519 Bản cập nhật Tương thích Ứng dụng cho Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: Tháng 6 năm 2010 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)

Thông tin tệp

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin tệp của bản cập nhật nàyPhiên bản tiếng Anh (Mỹ) hoặc phiên bản toàn cầu của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.


Các ghi chú về thông tin tệp của Windows XP và Windows Server 2003
 • Các tệp áp dụng cho một chi nhánh dịch vụ cụ thể (QFE, GDR) được ghi trong cột "Nhánh dịch vụ".

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ QFE còn chứa các hotfix.

 • Ngoài các tệp được liệt kê trong những bảng này, bản cập nhật cũng sẽ cài đặt một tệp danh mục bảo mật liên quan (KBnumber.cat) được kỹ bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows XP

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Aclayers.dll

5.1.2600.6093

471,552

11-Mar-2011

14:10

x86

SP3

SP3GDR

Msimain.sdb

Not applicable

225,262

11-Mar-2011

14:10

Not applicable

SP3

SP3GDR

Sysmain.sdb

Not applicable

1,206,508

11-Mar-2011

14:10

Not applicable

SP3

SP3GDR

Aclayers.dll

5.1.2600.6093

471,552

11-Mar-2011

14:09

x86

SP3

SP3QFE

Msimain.sdb

Not applicable

229,450

11-Mar-2011

14:09

Not applicable

SP3

SP3QFE

Sysmain.sdb

Not applicable

1,206,508

11-Mar-2011

11:39

Not applicable

SP3

SP3QFE

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Aclayers.dll

5.2.3790.4844

421,376

12-Mar-2011

05:57

x86

SP2

SP2GDR

Msimain.sdb

Not applicable

735,440

12-Mar-2011

05:58

Not applicable

SP2

SP2GDR

Sysmain.sdb

Not applicable

1,364,226

12-Mar-2011

05:58

Not applicable

SP2

SP2GDR

Aclayers.dll

5.2.3790.4844

421,376

12-Mar-2011

05:55

x86

SP2

SP2QFE

Msimain.sdb

Not applicable

735,440

12-Mar-2011

05:55

Not applicable

SP2

SP2QFE

Sysmain.sdb

Not applicable

1,364,028

12-Mar-2011

05:55

Not applicable

SP2

SP2QFE

Đối với tất cả các phiên bản Windows XP và Windows Server 2003 dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Sysmain.sdb

Not applicable

19,474

12-Mar-2011

03:43

Not applicable

SP2

SP2GDR

Waclayers.dll

5.2.3790.4844

421,376

12-Mar-2011

03:43

x86

SP2

WOW

Wmsimain.sdb

Not applicable

735,440

12-Mar-2011

03:43

Not applicable

SP2

WOW

Wsysmain.sdb

Not applicable

1,364,226

12-Mar-2011

03:43

Not applicable

SP2

WOW

Sysmain.sdb

Not applicable

19,838

12-Mar-2011

03:40

Not applicable

SP2

SP2QFE

Waclayers.dll

5.2.3790.4844

421,376

12-Mar-2011

03:40

x86

SP2

WOW

Wmsimain.sdb

Not applicable

735,440

12-Mar-2011

03:40

Not applicable

SP2

WOW

Wsysmain.sdb

Not applicable

1,364,028

12-Mar-2011

03:40

Not applicable

SP2

WOW

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2003 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Sysmain.sdb

Not applicable

19,118

12-Mar-2011

03:42

Not applicable

SP2

SP2GDR

Waclayers.dll

5.2.3790.4844

421,376

12-Mar-2011

03:42

x86

SP2

WOW

Wmsimain.sdb

Not applicable

735,440

12-Mar-2011

03:42

Not applicable

SP2

WOW

Wsysmain.sdb

Not applicable

1,364,226

12-Mar-2011

03:42

Not applicable

SP2

WOW

Sysmain.sdb

Not applicable

19,482

12-Mar-2011

03:39

Not applicable

SP2

SP2QFE

Waclayers.dll

5.2.3790.4844

421,376

12-Mar-2011

03:39

x86

SP2

WOW

Wmsimain.sdb

Not applicable

735,440

12-Mar-2011

03:39

Not applicable

SP2

WOW

Wsysmain.sdb

Not applicable

1,364,028

12-Mar-2011

03:39

Not applicable

SP2

WOW

Các ghi chú về thông tin tệp của Windows Vista và Windows Server 2008
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600 1 . 18xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP1

  GDR

  6.0.600 1 . 22xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP1

  LDR

  6.0.600 2 . 18xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2 . 22xxx

  Windows Vista và Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 và Windows Vista". Các tệp MUM và tệp MANIFEST cùng với các tệp danh mục bảo mật có liên quan (.cat) có vai trò cực kỳ quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục phân loại bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 và Windows Vista dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Apphlpdm.dll

6.0.6001.18612

28,672

03-Mar-2011

14:56

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6001.22867

28,672

03-Mar-2011

14:24

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6002.18417

28,672

03-Mar-2011

15:40

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6002.22601

28,672

03-Mar-2011

18:15

x86

Pcamain.sdb

Not applicable

22,982

03-Mar-2011

11:02

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

22,982

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

22,982

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

22,982

03-Mar-2011

11:12

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.18032

2,560

08-Mar-2008

01:58

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,268,198

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.22867

2,560

03-Mar-2011

12:50

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,271,084

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Acres.dll

6.0.6000.16386

2,560

02-Nov-2006

07:11

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,370,866

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Acres.dll

6.0.6002.22601

2,560

03-Mar-2011

15:20

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,370,856

03-Mar-2011

11:14

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,611,422

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,611,422

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,617,202

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,617,202

03-Mar-2011

11:14

Not applicable

Acgenral.dll

6.0.6001.18612

2,153,984

03-Mar-2011

14:56

x86

Acgenral.dll

6.0.6001.22867

2,157,056

03-Mar-2011

14:23

x86

Acgenral.dll

6.0.6002.18417

2,159,616

03-Mar-2011

15:40

x86

Acgenral.dll

6.0.6002.22601

2,159,616

03-Mar-2011

18:15

x86

Acspecfc.dll

6.0.6001.18612

459,776

03-Mar-2011

14:56

x86

Acspecfc.dll

6.0.6001.22867

459,776

03-Mar-2011

14:23

x86

Acspecfc.dll

6.0.6002.18417

458,752

03-Mar-2011

15:40

x86

Acspecfc.dll

6.0.6002.22601

458,752

03-Mar-2011

18:15

x86

Aclayers.dll

6.0.6001.18612

541,696

03-Mar-2011

14:56

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.18612

173,056

03-Mar-2011

14:56

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,338

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.22867

541,696

03-Mar-2011

14:23

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.22867

173,056

03-Mar-2011

14:23

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,338

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.18417

542,720

03-Mar-2011

15:40

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.18417

173,056

03-Mar-2011

15:40

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,564

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.22601

542,720

03-Mar-2011

18:15

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.22601

173,056

03-Mar-2011

18:15

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,564

03-Mar-2011

11:14

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

18-Dec-2007

21:03

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.18032

1,695,744

08-Mar-2008

04:21

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

13:01

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

18-Dec-2007

21:03

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

04-Mar-2010

05:48

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.22867

1,695,744

03-Mar-2011

14:25

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

12:58

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

04-Mar-2010

05:48

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.18301

1,696,256

26-Aug-2010

16:34

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

13:35

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

03-Apr-2009

20:48

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.22601

1,696,256

03-Mar-2011

18:16

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

15:41

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

03-Apr-2009

20:48

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 và Windows Vista dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Apphlpdm.dll

6.0.6001.18612

32,256

03-Mar-2011

15:06

x64

Apphlpdm.dll

6.0.6001.22867

32,256

03-Mar-2011

14:50

x64

Apphlpdm.dll

6.0.6002.18417

32,256

03-Mar-2011

15:59

x64

Apphlpdm.dll

6.0.6002.22601

32,256

03-Mar-2011

16:08

x64

Sysmain.sdb

Not applicable

55,008

03-Mar-2011

11:04

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

56,112

03-Mar-2011

11:04

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

56,182

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

56,182

03-Mar-2011

11:07

Not applicable

Acgenral.dll

6.0.6001.18612

281,600

03-Mar-2011

15:06

x64

Acgenral.dll

6.0.6001.22867

284,672

03-Mar-2011

14:50

x64

Acgenral.dll

6.0.6002.18417

284,672

03-Mar-2011

15:59

x64

Acgenral.dll

6.0.6002.22601

284,672

03-Mar-2011

16:08

x64

Acspecfc.dll

6.0.6001.18612

100,352

03-Mar-2011

15:06

x64

Acspecfc.dll

6.0.6001.22867

100,352

03-Mar-2011

14:50

x64

Acspecfc.dll

6.0.6002.18417

100,352

03-Mar-2011

15:59

x64

Acspecfc.dll

6.0.6002.22601

100,352

03-Mar-2011

16:08

x64

Aclayers.dll

6.0.6001.18612

331,776

03-Mar-2011

15:06

x64

Aclayers.dll

6.0.6001.22867

331,776

03-Mar-2011

14:50

x64

Aclayers.dll

6.0.6002.18417

331,776

03-Mar-2011

15:59

x64

Aclayers.dll

6.0.6002.22601

331,776

03-Mar-2011

16:08

x64

Desktop.ini

Not applicable

629

18-Dec-2007

21:02

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.18032

1,926,656

08-Mar-2008

04:42

x64

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

13:25

x64

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

18-Dec-2007

21:02

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

26-Feb-2010

04:07

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.22867

1,926,656

03-Mar-2011

14:52

x64

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

13:25

x64

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

26-Feb-2010

04:07

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.18301

1,927,680

26-Aug-2010

17:42

x64

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

14:00

x64

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Desktop.ini

Not applicable

629

03-Apr-2009

20:41

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.22601

1,927,680

03-Mar-2011

16:09

x64

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

14:03

x64

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

03-Apr-2009

20:41

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.18032

2,560

08-Mar-2008

01:58

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,268,198

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.22867

2,560

03-Mar-2011

12:50

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,271,084

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Acres.dll

6.0.6000.16386

2,560

02-Nov-2006

07:11

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,370,866

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Acres.dll

6.0.6002.22601

2,560

03-Mar-2011

15:20

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,370,856

03-Mar-2011

11:14

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,611,422

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,611,422

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,617,202

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,617,202

03-Mar-2011

11:14

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.18612

541,696

03-Mar-2011

14:56

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.18612

173,056

03-Mar-2011

14:56

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,338

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.22867

541,696

03-Mar-2011

14:23

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.22867

173,056

03-Mar-2011

14:23

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,338

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.18417

542,720

03-Mar-2011

15:40

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.18417

173,056

03-Mar-2011

15:40

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,564

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.22601

542,720

03-Mar-2011

18:15

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.22601

173,056

03-Mar-2011

18:15

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,564

03-Mar-2011

11:14

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.18032

1,695,744

08-Mar-2008

04:21

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

13:01

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

18-Dec-2007

21:03

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6001.22867

1,695,744

03-Mar-2011

14:25

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

12:58

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

04-Mar-2010

05:48

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.18301

1,696,256

26-Aug-2010

16:34

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

13:35

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

18-Sep-2006

21:29

Not applicable

Gameux.dll

6.0.6002.22601

1,696,256

03-Mar-2011

18:16

x86

Gameuxlegacygdfs.dll

1.0.0.1

4,240,384

03-Mar-2011

15:41

x86

Wgxinstalledgame.mof

Not applicable

4,388

03-Apr-2009

20:48

Not applicable

Apphlpdm.dll

6.0.6001.18612

28,672

03-Mar-2011

14:56

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6001.22867

28,672

03-Mar-2011

14:24

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6002.18417

28,672

03-Mar-2011

15:40

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6002.22601

28,672

03-Mar-2011

18:15

x86

Pcamain.sdb

Not applicable

22,982

03-Mar-2011

11:02

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

22,982

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

22,982

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

22,982

03-Mar-2011

11:12

Not applicable

Acgenral.dll

6.0.6001.18612

2,153,984

03-Mar-2011

14:56

x86

Acgenral.dll

6.0.6001.22867

2,157,056

03-Mar-2011

14:23

x86

Acgenral.dll

6.0.6002.18417

2,159,616

03-Mar-2011

15:40

x86

Acgenral.dll

6.0.6002.22601

2,159,616

03-Mar-2011

18:15

x86

Acspecfc.dll

6.0.6001.18612

459,776

03-Mar-2011

14:56

x86

Acspecfc.dll

6.0.6001.22867

459,776

03-Mar-2011

14:23

x86

Acspecfc.dll

6.0.6002.18417

458,752

03-Mar-2011

15:40

x86

Acspecfc.dll

6.0.6002.22601

458,752

03-Mar-2011

18:15

x86

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Apphlpdm.dll

6.0.6001.18612

55,808

03-Mar-2011

14:38

IA-64

Apphlpdm.dll

6.0.6001.22867

55,808

03-Mar-2011

14:25

IA-64

Apphlpdm.dll

6.0.6002.18417

55,808

03-Mar-2011

15:24

IA-64

Apphlpdm.dll

6.0.6002.22601

55,808

03-Mar-2011

15:23

IA-64

Sysmain.sdb

Not applicable

52,706

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

53,810

03-Mar-2011

11:02

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

53,880

03-Mar-2011

11:04

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

53,880

03-Mar-2011

11:04

Not applicable

Acgenral.dll

6.0.6001.18612

523,776

03-Mar-2011

14:38

IA-64

Acgenral.dll

6.0.6001.22867

529,920

03-Mar-2011

14:25

IA-64

Acgenral.dll

6.0.6002.18417

529,920

03-Mar-2011

15:23

IA-64

Acgenral.dll

6.0.6002.22601

529,920

03-Mar-2011

15:23

IA-64

Acspecfc.dll

6.0.6001.18612

222,208

03-Mar-2011

14:38

IA-64

Acspecfc.dll

6.0.6001.22867

222,208

03-Mar-2011

14:25

IA-64

Acspecfc.dll

6.0.6002.18417

222,208

03-Mar-2011

15:23

IA-64

Acspecfc.dll

6.0.6002.22601

222,208

03-Mar-2011

15:23

IA-64

Aclayers.dll

6.0.6001.18612

523,776

03-Mar-2011

14:38

IA-64

Aclayers.dll

6.0.6001.22867

523,776

03-Mar-2011

14:25

IA-64

Aclayers.dll

6.0.6002.18417

523,776

03-Mar-2011

15:23

IA-64

Aclayers.dll

6.0.6002.22601

523,776

03-Mar-2011

15:23

IA-64

Acres.dll

6.0.6001.18032

2,560

08-Mar-2008

01:58

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,268,198

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Acres.dll

6.0.6001.22867

2,560

03-Mar-2011

12:50

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,271,084

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Acres.dll

6.0.6000.16386

2,560

02-Nov-2006

07:11

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,370,866

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Acres.dll

6.0.6002.22601

2,560

03-Mar-2011

15:20

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

3,370,856

03-Mar-2011

11:14

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,611,422

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,611,422

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,617,202

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,617,202

03-Mar-2011

11:14

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.18612

541,696

03-Mar-2011

14:56

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.18612

173,056

03-Mar-2011

14:56

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,338

03-Mar-2011

11:03

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6001.22867

541,696

03-Mar-2011

14:23

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6001.22867

173,056

03-Mar-2011

14:23

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,338

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.18417

542,720

03-Mar-2011

15:40

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.18417

173,056

03-Mar-2011

15:40

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,564

03-Mar-2011

11:05

Not applicable

Aclayers.dll

6.0.6002.22601

542,720

03-Mar-2011

18:15

x86

Acxtrnal.dll

6.0.6002.22601

173,056

03-Mar-2011

18:15

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

88,564

03-Mar-2011

11:14

Not applicable

Apphlpdm.dll

6.0.6001.18612

28,672

03-Mar-2011

14:56

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6001.22867

28,672

03-Mar-2011

14:24

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6002.18417

28,672

03-Mar-2011

15:40

x86

Apphlpdm.dll

6.0.6002.22601

28,672

03-Mar-2011

18:15

x86

Acgenral.dll

6.0.6001.18612

2,153,984

03-Mar-2011

14:56

x86

Acgenral.dll

6.0.6001.22867

2,157,056

03-Mar-2011

14:23

x86

Acgenral.dll

6.0.6002.18417

2,159,616

03-Mar-2011

15:40

x86

Acgenral.dll

6.0.6002.22601

2,159,616

03-Mar-2011

18:15

x86

Acspecfc.dll

6.0.6001.18612

459,776

03-Mar-2011

14:56

x86

Acspecfc.dll

6.0.6001.22867

459,776

03-Mar-2011

14:23

x86

Acspecfc.dll

6.0.6002.18417

458,752

03-Mar-2011

15:40

x86

Acspecfc.dll

6.0.6002.22601

458,752

03-Mar-2011

18:15

x86

Các ghi chú về thông tin tệp của Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp được trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 0 . 16xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.760 0 . 20xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.760 1 . 17xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1 . 21xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố đặc biệt quan trọng, phổ biến. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các hotfix.

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính này được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Pcamain.sdb

Not applicable

44,930

04-Mar-2011

00:01

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

44,930

03-Mar-2011

23:49

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

44,930

03-Mar-2011

23:56

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

44,930

03-Mar-2011

23:54

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,068,150

04-Mar-2011

00:07

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,068,150

03-Mar-2011

23:55

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,075,764

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,075,764

04-Mar-2011

00:00

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

04-Mar-2011

00:07

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

03-Mar-2011

23:56

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

04-Mar-2011

00:00

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559,616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,372

04-Mar-2011

00:07

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559,616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,372

03-Mar-2011

23:56

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7601.17514

562,176

20-Nov-2010

12:18

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,630

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7601.17514

562,176

20-Nov-2010

12:18

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,630

04-Mar-2011

00:00

Not applicable

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sysmain.sdb

Not applicable

122,170

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

122,170

03-Mar-2011

23:57

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

124,678

03-Mar-2011

23:58

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

124,678

03-Mar-2011

23:59

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16773

347,648

04-Mar-2011

06:17

x64

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16773

135,168

04-Mar-2011

06:17

x64

Aclayers.dll

6.1.7600.20915

347,648

04-Mar-2011

06:12

x64

Acxtrnal.dll

6.1.7600.20915

135,168

04-Mar-2011

06:12

x64

Aclayers.dll

6.1.7601.17571

350,208

04-Mar-2011

06:19

x64

Acxtrnal.dll

6.1.7601.17571

135,168

04-Mar-2011

06:19

x64

Aclayers.dll

6.1.7601.21674

350,208

04-Mar-2011

06:08

x64

Acxtrnal.dll

6.1.7601.21674

135,168

04-Mar-2011

06:08

x64

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,068,150

04-Mar-2011

00:07

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,068,150

03-Mar-2011

23:55

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,075,764

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,075,764

04-Mar-2011

00:00

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

04-Mar-2011

00:07

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

03-Mar-2011

23:56

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

04-Mar-2011

00:00

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559,616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,372

04-Mar-2011

00:07

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559,616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,372

03-Mar-2011

23:56

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7601.17514

562,176

20-Nov-2010

12:18

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,630

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7601.17514

562,176

20-Nov-2010

12:18

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,630

04-Mar-2011

00:00

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

44,930

04-Mar-2011

00:01

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

44,930

03-Mar-2011

23:49

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

44,930

03-Mar-2011

23:56

Not applicable

Pcamain.sdb

Not applicable

44,930

03-Mar-2011

23:54

Not applicable

Đối với tất cả các phiên bản Windows Server 2008 R2 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Sysmain.sdb

Not applicable

119,148

03-Mar-2011

23:52

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

119,148

03-Mar-2011

23:46

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

121,656

03-Mar-2011

23:48

Not applicable

Sysmain.sdb

Not applicable

121,656

03-Mar-2011

23:47

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16773

548,864

04-Mar-2011

05:18

IA-64

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16773

310,784

04-Mar-2011

05:18

IA-64

Aclayers.dll

6.1.7600.20915

548,864

04-Mar-2011

05:14

IA-64

Acxtrnal.dll

6.1.7600.20915

310,784

04-Mar-2011

05:14

IA-64

Aclayers.dll

6.1.7601.17571

553,472

04-Mar-2011

05:08

IA-64

Acxtrnal.dll

6.1.7601.17571

310,784

04-Mar-2011

05:08

IA-64

Aclayers.dll

6.1.7601.21674

553,472

04-Mar-2011

05:05

IA-64

Acxtrnal.dll

6.1.7601.21674

310,784

04-Mar-2011

05:05

IA-64

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,068,150

04-Mar-2011

00:07

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,068,150

03-Mar-2011

23:55

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,075,764

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Acres.dll

6.1.7600.16385

2,560

14-Jul-2009

01:03

x86

Sysmain.sdb

Not applicable

4,075,764

04-Mar-2011

00:00

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

04-Mar-2011

00:07

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

03-Mar-2011

23:56

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Msimain.sdb

Not applicable

1,826,582

04-Mar-2011

00:00

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559,616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,372

04-Mar-2011

00:07

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7600.16385

559,616

14-Jul-2009

01:14

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,372

03-Mar-2011

23:56

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7601.17514

562,176

20-Nov-2010

12:18

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,630

04-Mar-2011

00:02

Not applicable

Aclayers.dll

6.1.7601.17514

562,176

20-Nov-2010

12:18

x86

Acxtrnal.dll

6.1.7600.16385

211,968

14-Jul-2009

01:14

x86

Drvmain.sdb

Not applicable

151,630

04-Mar-2011

00:00

Not applicable

Thông tin về tệp bổ sung

Bấm vào đây để xem hoặc ẩn thông tin tệp bổ sung của bản cập nhật này

Thông tin về tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Thông tin về tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản Windows Vista và Windows Server 2008 dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

3,605

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_0479f7542fa3150af7911a2a81c022a0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_e9f4f1abf7dde81a.manifest

File version

Not applicable

File size

700

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_056592429fadf89501adee3f9e990964_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_c5068ee690a54795.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_0b325f9fc23ae467ea668c6b15316a23_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_785454de2642693f.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_12bcb64ee7f4ef486e6b6656ff9d853e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_ae7cb6eff4a5032a.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_16122965b001f4f749ccaa1e0d2bfdb0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_afce39d33944b0a7.manifest

File version

Not applicable

File size

718

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_1be26161ea454da3583d34c5de5ce5b2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_f857cf2333930cca.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_1d2a28001e7167b4ac55c091f695b3a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_783f84b1e64db696.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_2568103956851cd812806497a27e849b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_229fed6450144dcb.manifest

File version

Not applicable

File size

745

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_28bf93d559113babdd12e139184fc2ab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_5681ce209ecd58ba.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_2dcbc23edc5d8de3d54d8e5976c9beb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_46589dbe36f8abc8.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_2e2ef1fcf3812ffdcdb0754843e31b58_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_30382cef63acb23d.manifest

File version

Not applicable

File size

745

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_360dfb268f79f05794d1b15e082c7dd1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_9e6d5cf6d9140a81.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_3bbadc9147448a8a7e4c546bf627666c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_8a168223f1a399eb.manifest

File version

Not applicable

File size

700

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_569f7fedd592d43c5aa90d302f2c81f7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_f679e51c29330172.manifest

File version

Not applicable

File size

718

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_6141c987e293b0c80f6475326afe987f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_9ddb9a9236a52c3e.manifest

File version

Not applicable

File size

745

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_66af735f32a69b6280b3d92dfb296327_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_7aaeededc5d99d5a.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_71b5a7e6ca92834df83b0fa1cc768515_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_adfd666a32eb6377.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_75798766427d8cfd690dde75de56db22_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_c94f48f75fbad0cd.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_81d0ef8085bbc08e38ae4c3d16def794_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_02353f1884d7dd53.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_8c25caa7f29e51a1028e579fea36f181_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_3930d925e25b530f.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_8c761cd39687ed513c23e774a0770672_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_434fb559759cdd20.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_968c3ed9dd9f65902871f007d67a7a59_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_2104f4424dfcb15f.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_9ceb0fe4981fc815c7d92884861088a2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_9ad6f3b4caa02274.manifest

File version

Not applicable

File size

718

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_a120629c92bc1069f963270661bdde03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_154b84f6dac8e3aa.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_a394df890a5f24035dd7d332cd99f709_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_71fa27ede8d3dd8e.manifest

File version

Not applicable

File size

700

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_ba00ec2d7b27c27348eb1fc2c9a5042b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_33805f39310ce5e5.manifest

File version

Not applicable

File size

700

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_c578089682a05867cec2c60c72e3a49d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0473831614408b74.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_ccab9fc5e5d68e2c9d4f19bdc524faea_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_5c61448c8ae92766.manifest

File version

Not applicable

File size

745

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_d991977cf1556b646169235864ef60e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_df325685474d6094.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_e249fba24045ef7fba425522b70efd00_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_3ce87c40647ef00a.manifest

File version

Not applicable

File size

718

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_e28bb0fb06edd921bd06ebaac88bcd5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_e926a46b0c1ee294.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_ff2527998aa92e58698040dc4b2e2146_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_b99b8313f8966467.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_81f915d260c993a1.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_8251a6597a0b3afa.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_83e48b125deb649f.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:30

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_8472f7f377064d95.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:08

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_496e372bbe51561c.manifest

File version

Not applicable

File size

3,055

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:15

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_49c6c7b2d792fd75.manifest

File version

Not applicable

File size

3,055

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:37

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_4b59ac6bbb73271a.manifest

File version

Not applicable

File size

3,055

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:27

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_4be8194cd48e1010.manifest

File version

Not applicable

File size

3,055

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:06

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c197435f252a956.manifest

File version

Not applicable

File size

4,441

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c7204bd0b9450af.manifest

File version

Not applicable

File size

4,174

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:38

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e04e975ef747a54.manifest

File version

Not applicable

File size

4,441

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e935657088f634a.manifest

File version

Not applicable

File size

4,174

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:06

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1a747ff251c2ad.manifest

File version

Not applicable

File size

3,294

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:14

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c7305070b936a06.manifest

File version

Not applicable

File size

3,294

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:37

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e05e9bfef7393ab.manifest

File version

Not applicable

File size

3,294

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:27

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e9456a1088e7ca1.manifest

File version

Not applicable

File size

3,294

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1b74c9f250dc04.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:17

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c7405510b92835d.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e06ea09ef72ad02.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:29

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e9556eb088d95f8.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:07

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1c7513f24ff55b.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c75059b0b919cb4.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e07ea53ef71c659.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:30

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e965735088caf4f.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:08

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1d755df24f0eb2.manifest

File version

Not applicable

File size

9,473

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:15

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c7605e50b90b60b.manifest

File version

Not applicable

File size

9,473

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:37

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e08ea9def70dfb0.manifest

File version

Not applicable

File size

9,473

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:27

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e97577f088bc8a6.manifest

File version

Not applicable

File size

9,473

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:05

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_41f78b1ac1433f04.manifest

File version

Not applicable

File size

94,489

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_42501ba1da84e65d.manifest

File version

Not applicable

File size

87,465

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:41

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_43e3005abe651002.manifest

File version

Not applicable

File size

94,489

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_44716d3bd77ff8f8.manifest

File version

Not applicable

File size

87,465

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:10

Platform

Not applicable

Các tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản Windows Vista và Windows Server 2008 dựa trên x64 được hỗ trợ

File name

Amd64_09a077ad5a2c5ebca01091af8ef54c6a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_4a39c11e350f7d27.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_104703ec71a04f80e7ee9cf6a30dc31c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_e20618a9a55c1657.manifest

File version

Not applicable

File size

1,084

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_45bc0f9abf66d58403a86f158a226f1f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_7280a4e1ca9ad9be.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_4db8d88e816c4820b4ee327592ce85c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_cde8bb7967b431ab.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_5dc7b776ba7255354754064478afbff2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_7072c6145c40eb6d.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_6114f3bce13a783744018924cdb06597_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_6d971d893a61862d.manifest

File version

Not applicable

File size

1,084

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_6a5fd7b056d4b47b6cba4f11aa1d40ef_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_fe141dc976788d5c.manifest

File version

Not applicable

File size

1,138

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_6b124e302b74d3432892d054cc978580_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_b08fa3bcc9cffbdb.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_6b275d182fa88526c4831100e101733f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_87a745d161f26559.manifest

File version

Not applicable

File size

1,138

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_82b237272c2a1de129dd20ada7b45ef1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_a73af8363f0cdf9e.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_8364eb9419689103954793193c2d1aa9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_25ab98f70cf050d1.manifest

File version

Not applicable

File size

1,050

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_8ef4773247394c46e3d1becf6af0e665_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_1a9160e61fe82c80.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_933d73b62e369195e83e58e581acd8fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_d3828ac40e427932.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_9af4a2c4576940460bdc6e593d5cb8cb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_4fc0d6f9edd42ed7.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_9cd1321d37011c27578f4e91becc4646_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_109ca1ffde4238f5.manifest

File version

Not applicable

File size

1,050

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_a44a9cd5a8e2a5e880ed17a4a157b777_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_37da9decb5715906.manifest

File version

Not applicable

File size

1,050

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_a4a14dd1922bbf9b6ea5b860ca61bf8e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_3761c1dd998c4f8d.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_af892b425e3e6ff62f6047fab75ede0f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_e0a84238afd546e0.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_b367f605247d2c60134228b3a73ff5f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_fd313455ec2974ee.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_bdd4598200d5b071e71fdc5150cc95cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_6b26af04a30e99fd.manifest

File version

Not applicable

File size

1,050

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_c51826c4397c0dc517ed3465a5524d4b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_321f6932c68af63e.manifest

File version

Not applicable

File size

1,084

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_cc93bf1e1652ae365e89d618874c84a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_fbe4d081d0371bd8.manifest

File version

Not applicable

File size

1,138

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_cee993c5725c4cfe94b435a2e1503a32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_4b978c89a84d6c4d.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_d696e5d5cb1c13a2799e9864384d3b8f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_ac7d49334d3b0011.manifest

File version

Not applicable

File size

1,138

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_d91d42f89312745837eaba18a9bc74fe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_beccb09284547110.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_deb0a268769e95dfd58c8ece468dd23a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_2906e5f57a3c2b7b.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_df04d4ffcc0ee0f53a1d9aa5ecba2c32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_84f71e38dc815f1b.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_e4d2c5e623720de356e27d4e7a5cb684_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_a2746b26ab5c793c.manifest

File version

Not applicable

File size

1,084

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_eab18b5c6581cdf70d637640b1368a6a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_971c49e383d341a5.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_ef0ab9d6455a6464fc88e70d93013c9e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_f3cf100c9331af58.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_fc527f8a24bb806c8d72a1deba07e815_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_7aafdbe4ea1972f4.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_fe017c7288bd1b2cf3cd42c0ced4725a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_78195223c56d8ad1.manifest

File version

Not applicable

File size

1,100

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_de17b156192704d7.manifest

File version

Not applicable

File size

10,644

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:26

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_de7041dd3268ac30.manifest

File version

Not applicable

File size

10,644

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:13

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_e00326961648d5d5.manifest

File version

Not applicable

File size

10,644

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

17:03

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_e09193772f63becb.manifest

File version

Not applicable

File size

10,644

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:56

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_a58cd2af76aec752.manifest

File version

Not applicable

File size

2,181

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_a5e563368ff06eab.manifest

File version

Not applicable

File size

2,181

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:05

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_a77847ef73d09850.manifest

File version

Not applicable

File size

2,181

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:53

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_a806b4d08ceb8146.manifest

File version

Not applicable

File size

2,181

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:51

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_68380fb9aab01a8c.manifest

File version

Not applicable

File size

3,311

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:25

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_6890a040c3f1c1e5.manifest

File version

Not applicable

File size

3,311

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:10

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_6a2384f9a7d1eb8a.manifest

File version

Not applicable

File size

3,311

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

17:01

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_6ab1f1dac0ecd480.manifest

File version

Not applicable

File size

3,311

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:55

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_68391003aaaf33e3.manifest

File version

Not applicable

File size

2,408

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:19

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_6891a08ac3f0db3c.manifest

File version

Not applicable

File size

2,408

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:05

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_6a248543a7d104e1.manifest

File version

Not applicable

File size

2,408

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:53

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_6ab2f224c0ebedd7.manifest

File version

Not applicable

File size

2,408

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:51

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_683a104daaae4d3a.manifest

File version

Not applicable

File size

6,920

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:26

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_6892a0d4c3eff493.manifest

File version

Not applicable

File size

6,920

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:12

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_6a25858da7d01e38.manifest

File version

Not applicable

File size

6,920

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

17:02

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_6ab3f26ec0eb072e.manifest

File version

Not applicable

File size

6,920

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:55

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_683b1097aaad6691.manifest

File version

Not applicable

File size

4,385

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:27

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_6893a11ec3ef0dea.manifest

File version

Not applicable

File size

4,385

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:13

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_6a2685d7a7cf378f.manifest

File version

Not applicable

File size

4,385

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

17:04

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_6ab4f2b8c0ea2085.manifest

File version

Not applicable

File size

4,385

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:56

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_683c10e1aaac7fe8.manifest

File version

Not applicable

File size

5,516

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:24

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_6894a168c3ee2741.manifest

File version

Not applicable

File size

5,516

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:09

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_6a278621a7ce50e6.manifest

File version

Not applicable

File size

5,516

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

17:00

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_6ab5f302c0e939dc.manifest

File version

Not applicable

File size

5,516

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:54

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_9e16269e79a0b03a.manifest

File version

Not applicable

File size

94,539

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_9e6eb72592e25793.manifest

File version

Not applicable

File size

87,515

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:16

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_a0019bde76c28138.manifest

File version

Not applicable

File size

94,539

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_a09008bf8fdd6a2e.manifest

File version

Not applicable

File size

87,515

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:57

Platform

Not applicable

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

3,635

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:02

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_728cba0bdf10dc87.manifest

File version

Not applicable

File size

4,364

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_72e54a92f85283e0.manifest

File version

Not applicable

File size

4,111

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:32

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_74782f4bdc32ad85.manifest

File version

Not applicable

File size

4,364

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_75069c2cf54d967b.manifest

File version

Not applicable

File size

4,111

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:00

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_728dba55df0ff5de.manifest

File version

Not applicable

File size

3,231

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:08

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_72e64adcf8519d37.manifest

File version

Not applicable

File size

3,231

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:32

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_74792f95dc31c6dc.manifest

File version

Not applicable

File size

3,231

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:21

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_75079c76f54cafd2.manifest

File version

Not applicable

File size

3,231

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

18:59

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_7290bb33df0d41e3.manifest

File version

Not applicable

File size

5,003

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:09

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_72e94bbaf84ee93c.manifest

File version

Not applicable

File size

5,003

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:32

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_747c3073dc2f12e1.manifest

File version

Not applicable

File size

5,003

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:21

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_750a9d54f549fbd7.manifest

File version

Not applicable

File size

5,003

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

18:59

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_a86ad0f0ae017235.manifest

File version

Not applicable

File size

86,420

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_a8c36177c743198e.manifest

File version

Not applicable

File size

79,765

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:32

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_aa564630ab234333.manifest

File version

Not applicable

File size

86,420

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_aae4b311c43e2c29.manifest

File version

Not applicable

File size

79,765

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

18:59

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_81f915d260c993a1.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_8251a6597a0b3afa.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_83e48b125deb649f.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:30

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_8472f7f377064d95.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:08

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_496e372bbe51561c.manifest

File version

Not applicable

File size

3,055

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:15

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_49c6c7b2d792fd75.manifest

File version

Not applicable

File size

3,055

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:37

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_4b59ac6bbb73271a.manifest

File version

Not applicable

File size

3,055

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:27

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_4be8194cd48e1010.manifest

File version

Not applicable

File size

3,055

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:06

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1b74c9f250dc04.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:17

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c7405510b92835d.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e06ea09ef72ad02.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:29

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e9556eb088d95f8.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:07

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1c7513f24ff55b.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c75059b0b919cb4.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e07ea53ef71c659.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:30

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e965735088caf4f.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:08

Platform

Not applicable

Các tệp bổ sung dành cho tất cả phiên bản Windows Server 2008 dựa trên IA-64 được hỗ trợ

File name

Ia64_09fb0d733c5b83132fb44988b46d82d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_df23db421ec20469.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_39169198060f1af7b4e0a2f058f1f386_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_28b2d1f0563edd3a.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_3f0013ed899df6d8657e328d739c8a2c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0162fe3f1cd73f06.manifest

File version

Not applicable

File size

1,096

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_40bf4715746fc05b40fbbc72fdb0b87e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_64696545d2aa4880.manifest

File version

Not applicable

File size

1,096

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_44fafaf6dc81f56bff4dfae54bb2f141_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_9003f867925d2e70.manifest

File version

Not applicable

File size

1,096

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_4de9b3a0834dc76fdc8f5d70665b3c14_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_8cdb8fe470183eaf.manifest

File version

Not applicable

File size

1,096

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_5015fe9736976cf52ea278016347c888_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_f3a8511e86af2535.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_55a055c51528addee876c832cd6b8d08_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_bf095903e720a2d2.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_5a1a850d2c425951cf3c9ba6efbb5725_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_07f5b7aa6c799235.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_5b587d508f9472d9b556418f2d216be3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_cc390da4d00d09ef.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_606518653eab3fb06492cc7cc76f5c37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0b21d1fd9231daec.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_6be509b232cf09d3ed4d1c90187ebaea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_73363f2e1dc1947f.manifest

File version

Not applicable

File size

1,082

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_703e2a52594543cc67094a8f378fa846_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_3cf4534e523be414.manifest

File version

Not applicable

File size

1,096

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_7974409ea6151f8476f87ad98be58db8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_b2d7b960488cb533.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_83142b9f4e83091ff96800f0792de7a6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_e2b21b207143e7a7.manifest

File version

Not applicable

File size

1,082

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_aa6b96c1765f83981177357ac3e1c9d9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_88af6bb0b4e5b4da.manifest

File version

Not applicable

File size

1,096

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_b4ef62440050e0ddfe6bfdd652fa04d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_d8ddc5c834474a3e.manifest

File version

Not applicable

File size

1,082

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_cb54627b5dabbebae280836b3664f8ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_c754182e59489524.manifest

File version

Not applicable

File size

1,096

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_cd8561d85fee5e8a151d90e67e323db9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_653e92529b3fe361.manifest

File version

Not applicable

File size

1,096

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_d041eb4e1070fececc96e53f688d1393_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_c6b9364d62f0751b.manifest

File version

Not applicable

File size

1,082

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_dbe4bdd5f0340a2897844beacba9e730_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_eda2895a8fe74e9e.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_f1c9a45c8dbf31e76b306381d1dfc34e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_98179b31f8ca0020.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_f23aec280fd406d557081e00f2edeac1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_d032ae8bff7f390c.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_f60e23805a63b6a76f02f088fadd0691_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0648c18bd7bfed56.manifest

File version

Not applicable

File size

1,098

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_81fab9c860c79c9d.manifest

File version

Not applicable

File size

10,631

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:52

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_82534a4f7a0943f6.manifest

File version

Not applicable

File size

10,631

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:42

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_83e62f085de96d9b.manifest

File version

Not applicable

File size

10,631

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:23

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_84749be977045691.manifest

File version

Not applicable

File size

10,631

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:11

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1b182bf250b252.manifest

File version

Not applicable

File size

3,308

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:52

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c73a8b30b9259ab.manifest

File version

Not applicable

File size

3,308

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:41

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e068d6bef728350.manifest

File version

Not applicable

File size

3,308

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:22

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e94fa4d088d6c46.manifest

File version

Not applicable

File size

3,308

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:11

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1c1875f24fcba9.manifest

File version

Not applicable

File size

2,405

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:48

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c74a8fd0b917302.manifest

File version

Not applicable

File size

2,405

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:37

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e078db5ef719ca7.manifest

File version

Not applicable

File size

2,405

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:17

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e95fa97088c859d.manifest

File version

Not applicable

File size

2,405

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:07

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1d18bff24ee500.manifest

File version

Not applicable

File size

6,281

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:52

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c75a9470b908c59.manifest

File version

Not applicable

File size

6,281

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:42

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e088dffef70b5fe.manifest

File version

Not applicable

File size

6,281

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:23

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e96fae1088b9ef4.manifest

File version

Not applicable

File size

6,281

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:11

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1e1909f24dfe57.manifest

File version

Not applicable

File size

4,378

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:52

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c76a9910b8fa5b0.manifest

File version

Not applicable

File size

4,378

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:42

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e098e49ef6fcf55.manifest

File version

Not applicable

File size

4,378

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:23

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e97fb2b088ab84b.manifest

File version

Not applicable

File size

4,378

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:12

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1f1953f24d17ae.manifest

File version

Not applicable

File size

5,506

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:51

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c77a9db0b8ebf07.manifest

File version

Not applicable

File size

5,506

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:41

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e0a8e93ef6ee8ac.manifest

File version

Not applicable

File size

5,506

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:21

Platform

Not applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e98fb750889d1a2.manifest

File version

Not applicable

File size

5,506

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:10

Platform

Not applicable

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

2,257

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:01

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_728cba0bdf10dc87.manifest

File version

Not applicable

File size

4,364

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_72e54a92f85283e0.manifest

File version

Not applicable

File size

4,111

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:32

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_74782f4bdc32ad85.manifest

File version

Not applicable

File size

4,364

Date (UTC)

04-Mar-2011

Time (UTC)

10:03

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_75069c2cf54d967b.manifest

File version

Not applicable

File size

4,111

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:00

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_728dba55df0ff5de.manifest

File version

Not applicable

File size

3,231

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:08

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_72e64adcf8519d37.manifest

File version

Not applicable

File size

3,231

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:32

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_74792f95dc31c6dc.manifest

File version

Not applicable

File size

3,231

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:21

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_75079c76f54cafd2.manifest

File version

Not applicable

File size

3,231

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

18:59

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_7290bb33df0d41e3.manifest

File version

Not applicable

File size

5,003

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:09

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_72e94bbaf84ee93c.manifest

File version

Not applicable

File size

5,003

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:32

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_747c3073dc2f12e1.manifest

File version

Not applicable

File size

5,003

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:21

Platform

Not applicable

File name

Wow64_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_750a9d54f549fbd7.manifest

File version

Not applicable

File size

5,003

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

18:59

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_81f915d260c993a1.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_8251a6597a0b3afa.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_83e48b125deb649f.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:30

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..-experience-apphelp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_8472f7f377064d95.manifest

File version

Not applicable

File size

10,618

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:08

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1b74c9f250dc04.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:17

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c7405510b92835d.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e06ea09ef72ad02.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:29

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e9556eb088d95f8.manifest

File version

Not applicable

File size

10,073

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:07

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18612_none_0c1c7513f24ff55b.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

15:18

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22867_none_0c75059b0b919cb4.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

14:39

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18417_none_0e07ea53ef71c659.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

16:30

Platform

Not applicable

File name

X86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22601_none_0e965735088caf4f.manifest

File version

Not applicable

File size

9,428

Date (UTC)

03-Mar-2011

Time (UTC)

19:08

Platform

Not applicable

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung dành cho tất cả các phiên bản Windows 7 dựa trên x86 được hỗ trợ

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

31,870

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_068128d4c83254d30e2bdcc8201867de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_cf48e370a5322c1b.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_09a6b5880ee59b63e9bc95ac32ec543d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_f7cb02cc425fea09.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_0cb730ce717f62ed130ae2ab4b1943cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_aaa3c2f7bbd07af4.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_0dcf8ca21115843d7a078935ecc77db7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_337117ab4ba82a87.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_0ffd1605353f0a36eb890d82faef75b7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_75cbce722b36057b.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_10ffc98d6f29d8af43fd1232ef4b0676_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_dd70efb37e92f63f.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_1442681f141ac455397b4067f9c3034f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_3b1f82bf20c41b6c.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_183db840e446dcb5e3f46af802f2e5c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_b2166e19ab9822b9.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_1945f2bee93b872bc2c407bf92a391d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_51d955ce2a2bf82f.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_19ff84a2ff33e6e9626cf8ea6ad5ffdf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_735726c5c637cc4c.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_1ac153ca860957ff70da6e2fe1db1e6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_7361baf81d1ae0d5.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_218737bcf90df50ae42dbfefad48ec72_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_aee11b90fcf2ff9d.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_228ac9777edb4500171367e9cfae6b4f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_a3df2fa798f33b5f.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_2349e06b5e38a1c07c4043c30e67cfdb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_783b22d2b5c48a8d.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_24c7cf17999651c1404dc3fb38252534_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_bd7a1e1ce5942943.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_2540ba4999a155cd55235916941be3d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_ed1344f959b05fe9.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_25d2fdb143f2703b9658d8e16ce27308_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_4ae35dc1952c10c1.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_25e76592cce03c9e4b846e7f22c6f158_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_b0eedff24dcae094.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_27bd248735d623da34c619fc55066bc8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_346bec3672bd7457.manifest

File version

Not applicable

File size

745

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_2aed872ccd26ca6273b2e5ec86e36387_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_457a89a9da3ec763.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_2b59aa8c2a600260f722070148462c75_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_1430632807636ca4.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_2caf262c95b029a9561e28dc3676bbe2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_1b24ac536a26d5d5.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_2d09d624d8f6e1f871c9b979f9608bb6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_2e3976d8798e5dc6.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_30b75d124dcc06571fb7c7a1fdc3b007_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_f1922dee7eefcac8.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_31b7bba16c795a06aadaf7d3a0223e03_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_2063bb52f0cf9c17.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_358dc4468c6e3a6791d18d9780241d27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_e5af55bd13f0b014.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_35bb98d60fd501adb433042a83bd4981_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_8cad7ed84c8cb2b0.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_3c3800465fe207f60de7af7f0b99bb26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_109f61a26b38911f.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_3d9afc57378bc34329ea5a477a2acc6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_3e2ac86f3e0d9870.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_3e116e76ad0ad1290629aabfce7d9466_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_07e1a6f3def923e8.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_3f01fc81ca477f307646f23c2036be3a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_10fc653ce9d2abef.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_4075562e81bf251585028f83b43315a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_6d850e8d45c6d3a7.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_41b47fdec679accc2e245ef0c80fdb72_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_e282ea1ec030ebc3.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_42676cc78a25f537880ee53a8e536b1d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_a79be6dc4cd3d1dc.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_439f144320ee94e777dc2fa4c731e362_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_55cd36f2303aa477.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_45387d185787a034ea22f310da118389_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_9188e60e8e20536a.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_45a441f776762581334b0fc315a150b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_91f10410db7d5c33.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_46c5ee111bb2c51195e1fe42cbf39a05_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_08fcb8097178a96c.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_489b4a143b41a75d6d43c6cf06ca1290_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_6e37e51b4f3eb17f.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_4da0925d1feee34bd4b342b8ac432335_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_3eb2aabf92cf144b.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_4f0fe47752933eb8844a96457816d97a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_9e2dc366e2a04754.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_51fbe0501bdcbd2e1cca1ba0484a3644_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_c2e2c9268e941344.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_556dc5593a5ba68b0d5dfe63705a4435_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_d678ea3b6fa5b6d4.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_57e4f379f245ed73b4fc44089ad9dab0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_bd7f93f2dd422449.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_5b293bd90affdb7e0dde25be8ac5d1cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_c31af1fe323a85cc.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_5c730c5501c7aaae74218b3e7c603f0b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_af25831a356094de.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_5d9dc3bab68458551a2a47920697854f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_ac44bc2a76f4ddd9.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_643a372771a744436790542422db3354_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_9c6da6cbe284fa6f.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_660662adc5655f91e82cd3c67a40bd3b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_9167930c1391b14c.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_6d0748c3c776e368147f404e43f120d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_78d08c049522a755.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_6f1662f1167056fb99cb7222ad3a645b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_70bdbd6a49427e0e.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_7082e5b5eef3ac0c6ac347d0914f611a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_426fcd097d1749f7.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_75114047bd7a1865a8ac577d258afdee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_ce92ebf5b121dbe1.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_7696ad31d028e8533e45b60091d4e2c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_1a086398886b5df0.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_791a4826ae9974c895d17cb571aec3e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_800bf48f8b293f1f.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_7abf06497ca69c4bb525176a030c9ce9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_8cad10ddb7088658.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_7af6da1caf8280fad6fa8b912a25bac1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_958c33fb0cc46b9a.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_7b644eac1c39aaa64f0d5382ed7bb385_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_69983e08ea897397.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_7bdfd5c8f3954f393f3f9421743528f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_232270599a970094.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_7e93e6f8eb4c18cca74f662be4cb6549_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_5702f7b583aac3b5.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_80af9003e2bfca97dc45506fdfa6fbea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_606dc6887ea9440b.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_8132b3a470f662d36d7dc0fac2c89465_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_9f827e406155b257.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_8349e3f14e68ac78c5d10ec24f253f32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_bad82fc91fa7fc0a.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_8625892805f521ada2fd9ac6886adb1d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_01bf91ebc8c42fa5.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_87af92d553d4a0631c8da2fe181aea2b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_af161f52dfb64dfc.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_90e0bddc1a683094d8aad4accdb3ba5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_f59573dc2b50a226.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_94c70acdf20b1b652cf97fb167a1ca50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_62efeb95990f5f49.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_96afb0ffde66e905586c278296411e35_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_e0ba5292a1ccf64e.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_971da8095aa91cb88e8b8543dfd9dbbb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_dfd6fb838bce19c1.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_97ab85b07c0b834aae8952fd80325f70_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_35dc221b17bbd648.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_99610d40f9823b308032eb15bbd573b3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_58825bbe9d54bc74.manifest

File version

Not applicable

File size

745

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_9a5fd32079d01df96953637e2ce08a33_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_59a9172280bbad69.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a0474d7919c27ca20c64727920c8e943_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_54f08ddfc6270ebb.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a10e739214d377062b4affad82362b64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_3811bbceca5240f5.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a1b47da5279e5f0521ccc07311a95183_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_03645edaee71a78e.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a43c3b1e9f2c9a55a42fc8330fbc020e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_93e14f7bde350ede.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a4be76a2a365b660bf36e3eed3662c8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_bf9e3c2146cb589a.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a515194441a5dcbc4442ba5457e4df0b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_b0707885092f9f60.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a6a455dc25a633a6f2dabf0643537f61_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_25fcbfc148380504.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a75a441e2c7e57ff362df4d6b8342a95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_617bb50b16ec63da.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a7f89c3126ca698bdc64912dda379c5f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_3c9e8685d3bbd834.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_a84cf5c4cc3d809b47204af84f485dd9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_b74567d2394b3f8d.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_af1ff32545566dea3364596c08be3c4d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_13c2ff861c8e9d40.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_b072e9d26dc8f11d101f2ecbb7c831c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_afd513754ffb7781.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_b4624977be5580273425b143c0a76706_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_6fec46fc0f1a4040.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_b940c66cfce517632565ee2fcbefb3ad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_42bbe6633b9e48aa.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_c206e5a8570513458a4f19bab3b4b9a6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_154d98bcc1806f31.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_c2f16bc54495dbb49a634eaf1fc3eb7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_15ac229fd686f46c.manifest

File version

Not applicable

File size

725

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_c63ae69cdb7040cec97eff099491e8ab_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_437bc827242e41ae.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_cfa3967a038fde098e8b505712cec4cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_9bd86c098ef455f5.manifest

File version

Not applicable

File size

745

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_d1aa4cc5fbc2b1c741e3716ef2362619_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_e2629bbc040840ae.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_d1b625721dc8461c050435741c0c8354_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_756104da4d68f71d.manifest

File version

Not applicable

File size

745

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_dbcd16559f68e0ffd3b28b2c443b5757_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16773_none_5f1c2d948cc43d4c.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_e179e66525ba436628b8f6b1bc50d43f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_f19786a35168a563.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_e29d9860c81223dfcba094d828604048_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17571_none_7108c8b57f083796.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_e2eb0bedc213ee8366a847544b04f716_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20915_none_c4931807b09b117a.manifest

File version

Not applicable

File size

730

Date (UTC)

05-Mar-2011

Time (UTC)

06:59

Platform

Not applicable

File name

X86_e3d8e5d64105b7effe8005a6693cf83d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21674_none_d268c655a9030a1d.manifest

File version

Not applicable

File size

730