Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn có một máy tính đang chạy Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Server 2008 R2 SP1.

 • Bạn tạo một biến môi trường và đặt % APPDATA % hoặc LOCALAPPDATA %.

 • Bạn chạy lệnh Set từ dấu nhắc lệnh để yêu cầu các biến môi trường. Ví dụ: nếu bạn đã đặt giá trị % APPDATA %, bạn có thể xem kết quả truy vấn sau đây:

  UserVariableName=C:\Users\UserFolder\AppData\Roaming

 • Ứng dụng trên máy tính thực hiện một số thay đổi cho tham số hệ thống thư WM_SETTINGCHANGE được gửi đến các cửa sổ Internet.

 • Bạn mở cửa sổ dấu nhắc lệnh mới, và sau đó chạy lệnh đặt lại.

Trong trường hợp này, bạn nhận được kết quả sau:

UserVariableName=%APPDATA%

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, cài đặt bản Cập Nhật 2919355.

Để khắc phục sự cố này trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2, cài đặt hotfix được mô tả trong bài viết này.

Thông tin Cập Nhật cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật 2919355, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật ngày, 2014 2919355

Thông tin hotfix cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1. Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

976932 thông tin về gói dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin đăng ký

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2Quan trọng Windows 7 và cập nhật nóng Windows Server 2008 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói cập nhật nóng áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn cập nhật nóng được liệt kê trong "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1.22 xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường

  liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Server 2008". Các tệp MUM và tệp MANIFEST và các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 7 SP1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Băm

Nền tảng

Shell32.dll

6.1.7601.22529

12,875,264

03-Dec-2013

08:10

MD5: E36CF218CBA3DBC3301ED14FFF320842
SHA1: 18FA33789BC8CFD20F317B9ECD5DCCDDBBA05EB5

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Băm

Nền tảng

Shell32.dll

6.1.7601.22529

14,179,328

03-Dec-2013

08:44

MD5: 0EEFB2E58B1C0B3FD842E5FB87665F78
SHA1: A2E07BE9BCFB6FF382625979A40542DE26D58E8C

x64

Shell32.dll

6.1.7601.22529

12,875,264

03-Dec-2013

08:10

MD5: E36CF218CBA3DBC3301ED14FFF320842
SHA1: 18FA33789BC8CFD20F317B9ECD5DCCDDBBA05EB5

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008 R2 SP1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Băm

Nền tảng

Shell32.dll

6.1.7601.22529

21,195,776

03-Dec-2013

07:53

MD5: 143F44B0B01C56D90FCA28982E3C45C3
SHA1: 5174E4C16BDCB7BD2D382EC4E4C9BA2581EEC394

IA-64

Shell32.dll

6.1.7601.22529

12,875,264

03-Dec-2013

08:10

MD5: E36CF218CBA3DBC3301ED14FFF320842
SHA1: 18FA33789BC8CFD20F317B9ECD5DCCDDBBA05EB5

x86


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Để biết thêm chi tiết về các biến môi trường người dùng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Làm thế nào để cấu hình hệ thống và người dùng biến môi trườngĐể biết thêm thông tin về sự cố tương tự như trên biến môi trường hệ thống, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2858686 biến môi trường hệ thống chưa được giải quyết một cách chính xác trong Windows Server 2008 SP2

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 7 SP1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_88f9ce507e22a53b8dc910389f157712_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_e0f186aa3540389f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

695

Ngày (UTC)

03-Dec-2013

Thời gian (UTC)

12:30

Băm sa-1

Không áp dụng

Băm MD5

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_6eb44a6c895f5db2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,059,457

Ngày (UTC)

03-Dec-2013

Thời gian (UTC)

08:41

Băm sa-1

Không áp dụng

Băm MD5

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_7803b46803e24f525ff7fb33b0292a98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_c5fbebc2db18b4d6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

03-Dec-2013

Thời gian (UTC)

12:30

Băm sa-1

Không áp dụng

Băm MD5

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_c0526cc1a0e1df8f50db97ae247ff805_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_0d79c72b03ba9e71.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.040

Ngày (UTC)

03-Dec-2013

Thời gian (UTC)

12:30

Băm sa-1

Không áp dụng

Băm MD5

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_cad2e5f041bccee8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,058,443

Ngày (UTC)

03-Dec-2013

Thời gian (UTC)

09:32

Băm sa-1

Không áp dụng

Băm MD5

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_d5279042761d90e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,054,916

Ngày (UTC)

03-Dec-2013

Thời gian (UTC)

08:23

Băm sa-1

Không áp dụng

Băm MD5

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008 R2 SP1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Ia64_804071d8a0cc16d0ae88c235a09ea372_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_a276fd2895cd720d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.038 người

Ngày (UTC)

03-Dec-2013

Thời gian (UTC)

12:30

Băm sa-1

Không áp dụng

Băm MD5

Không áp dụng

Tên tệp

Ia64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_6eb5ee62895d66ae.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,058,441

Ngày (UTC)

03-Dec-2013

Thời gian (UTC)

08:26

Băm sa-1

Không áp dụng

Băm MD5

Không áp dụng

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22529_none_d5279042761d90e3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,054,916

Ngày (UTC)

03-Dec-2013

Thời gian (UTC)

08:23

Băm sa-1

Không áp dụng

Băm MD5

Không áp dụngBạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×