Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có thư AS2 trong BizTalk Server.

  • Bạn bỏ chọn hộp kiểm yêu cầu không đồng bộ MDN trong các cài đặt Thông báo bố trí thông báo (MDN) .

  • Bạn chọn hộp kiểm sử dụng thỏa thuận thiết đặt xác thực và MDN thay vì tiêu đề thư trong thiết đặt xác thực.

  • Bạn không loại bỏ URL tùy chọn Nhận cung cấp tuỳ chọn (URL) .

Trong trường hợp này, BizTalk Server tiếp tục gửi tin nhắn AS2 MDN dị bộ thay vì MDN đồng bộ.

Giải pháp

Khắc phục sự cố giúp giải quyết vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật sau BizTalk Server:

Cập Nhật tích luỹ 5 cho BizTalk Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Tìm hiểu thêm về BizTalk Server hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×