Cài đặt ActiveX sử dụng trục không thành công sau khi bạn cài đặt MS16-104

Triệu chứng

Sau khi bạn cài đặt , cài đặt điều khiển ActiveX sử dụng dịch vụ cài đặt ActiveX (AXIS) không thành công.

Cách nhận bản cập nhật này

Internet Explorer 11 trong Windows 10

Để khắc phục sự cố này cho Internet Explorer 11 trong Windows 10 hay Windows 10 phiên bản 1511, bạn phải cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Internet Explorer 11 trong Windows 8.1 hoặc Windows 7 SP1

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows 7

Internet Explorer 11

Hỗ trợ Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên x86 Windows 8.1

x86 Internet Explorer 11 dành cho Windows 7

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×