Triệu chứng

Sau khi bạn cài đặt MS16-104: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 13 tháng 9 năm 2016 (KB3185319), cài đặt điều khiển ActiveX sử dụng dịch vụ cài đặt ActiveX (AXIS) không thành công.

Cách nhận bản cập nhật này

Internet Explorer 11 trong Windows 10

Để khắc phục sự cố này cho Internet Explorer 11 trong Windows 10 hay Windows 10 phiên bản 1511, bạn phải cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Internet Explorer 11 trong Windows 8.1 hoặc Windows 7 SP1

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18451

475,648

11-Sep-2016

16:59

x86

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18451

492,032

11-Sep-2016

17:30

x64

Ieinstal.exe

11.0.9600.18451

475,648

11-Sep-2016

16:59

x86


Internet Explorer 11

Hỗ trợ Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên x86 Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18451

475,648

11-Sep-2016

16:59

x86

Hỗ trợ Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18451

492,032

11-Sep-2016

17:30

x64

Ieinstal.exe

11.0.9600.18451

475,648

11-Sep-2016

16:59

x86


x86 Internet Explorer 11 dành cho Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.470

Ngày (UTC)

15-Sep-2016

Thời gian (UTC)

01:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_5d52c0a7be883d6212c39f91ac634e15_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18450_none_96344cd1d3d5bac9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

15-Sep-2016

Thời gian (UTC)

01:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18450_none_6ed80b92ee4f973c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,507

Ngày (UTC)

15-Sep-2016

Thời gian (UTC)

00:09

Nền tảng

Không áp dụng

x86 Internet Explorer 11 dành cho Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,578

Ngày (UTC)

12-Sep-2016

Thời gian (UTC)

21:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_112c87504eaf8937e7991306e351c0cb_31bf3856ad364e35_11.0.9600.18451_none_172572717155a2c1.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

698

Ngày (UTC)

12-Sep-2016

Thời gian (UTC)

21:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_11.0.9600.18451_none_90351701bc43fd8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,231

Ngày (UTC)

11-Sep-2016

Thời gian (UTC)

18:23

Nền tảng

Không áp dụng

x64 Internet Explorer 11 dành cho Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_33333e7241a4428340171fd90ca56c5f_31bf3856ad364e35_11.0.9600.18451_none_2b05286660d61a4c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.043 người

Ngày (UTC)

12-Sep-2016

Thời gian (UTC)

21:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_11.0.9600.18451_none_ec53b28574a16ec5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,235

Ngày (UTC)

11-Sep-2016

Thời gian (UTC)

20:19

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1586

Ngày (UTC)

12-Sep-2016

Thời gian (UTC)

21:21

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_11.0.9600.18451_none_90351701bc43fd8f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,231

Ngày (UTC)

11-Sep-2016

Thời gian (UTC)

18:23

Nền tảng

Không áp dụng

x64 Internet Explorer 11 dành cho Windows 7

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_abc6db50801b46dfad0a270eaf40ae65_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18450_none_258985ce36ead7fc.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.043 người

Ngày (UTC)

15-Sep-2016

Thời gian (UTC)

01:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18450_none_caf6a716a6ad0872.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,511

Ngày (UTC)

15-Sep-2016

Thời gian (UTC)

00:36

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Update.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.478 người

Ngày (UTC)

15-Sep-2016

Thời gian (UTC)

01:09

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18450_none_6ed80b92ee4f973c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

5,507

Ngày (UTC)

15-Sep-2016

Thời gian (UTC)

00:09

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×