Bài viết này mô tả trình cài đặt Microsoft .NET Framework 4.7.1 web dành cho Windows 7 SP1, Windows 8.1Windows 10 năm Cập Nhật, bản cập nhật Windows 10 tạo, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2016.

Giới thiệu về .NET Framework 4.7.1

Microsoft .NET Framework 4.7.1 là bản Cập Nhật tại chỗ cao tương thích với Microsoft .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7. Cài đặt web là gói nhỏ tự động xác định và tải chỉ các thành phần áp dụng cho một nền tảng cụ thể. Cài đặt web cũng cài đặt gói ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ của hệ điều hành của người dùng. Diễn đàn gói có thể được sử dụng khi cài đặt trang web không được sử dụng vì thiếu kết nối internet. Gói lớn hơn cài đặt web và bao gồm các gói ngôn ngữ. Khi bạn cài đặt gói này, bạn có thể thấy rằng các gói hoặc bản Cập Nhật được cài đặt, tùy thuộc vào hệ điều hành:

 • Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft.NET Framework 4.7.1 được liệt kê là một sản phẩm được cài đặt trong mục chương trình và tính năng trong Pa-nen điều khiển.

 • Trên Windows Server 2012, nó được liệt kê dưới dạng bản Cập Nhật cho Microsoft Windows (KB4033345) trong mục Cài đặt bản Cập Nhật trong bảng điều khiển.

 • Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, nó được liệt kê dưới dạng bản Cập Nhật cho Microsoft Windows (KB4033369) trong mục Cài đặt bản Cập Nhật trong bảng điều khiển.

 • Trên Windows 10 năm Cập Nhật, bản cập nhật Windows 10 tác giả và Windows Server 2016 được liệt kê dưới dạng bản Cập Nhật cho Microsoft Windows (KB4033393) trong mục Cài đặt bản Cập Nhật trong bảng điều khiển.

Thông tin tải xuống

Các tệp sau đây sẵn có để tải xuống từ Microsoft Download Center:Download tải Microsoft .NET Framework 4.7.1 web cài đặt bây giờ. Đối với Microsoft .NET Framework 4.7.1 (gián tuyến cài đặt): Download Tải Microsoft .NET Framework 4.7.1 gián tuyến cài đặt bây giờ. Đối với Windows RT 8.1: Download Tải Microsoft .NET Framework 4.7.1 bây giờ. Để biết thêm thông tin về cách tải xuống Microsoft hỗ trợ tập tin, hãy xem cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến. Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về Microsoft .NET Framework 4.7.1, xem các vấn đề về .NET Framework 4.7.1 gọi. Phiên bản .NET Framework chạy-song với .NET Framework 3.5 SP1 và các phiên bản trước đó, nhưng thực hiện một bản Cập Nhật tại chỗ cho .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thông tin về các tùy chọn dòng lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy xem phần "Tùy chọn dòng lệnh" của .NET Framework triển khai dành cho nhà phát triển.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng đang sử dụng .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.  

Áp dụng cho

Trình cài đặt .NET Framework 4.7.1 web hỗ trợ hệ điều hành sau:

 • Windows 7 gói dịch vụ 1 (x86 x64)

 • Windows 8.1 (x86 và x64)

 • Cập nhật Windows 10 năm (x86 và x64)

 • Cập nhật Windows 10 tác giả (x86 và x64)

 • Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (x 64)

 • Windows Server 2012 (x 64)

 • Windows Server 2012 R2 (x 64)

 • Windows Server 2016 (x 64)

Áp dụng cho

Microsoft .NET Framework 4.7.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×