Triệu chứng

Khi bạn cố gắng cài đặt Microsoft .NET Framework 4.7 trên máy tính chạy Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1 hoặc Windows Server 2012, việc cài đặt bị chặn và không thể tiếp tục.

.netFramework

Sự cố này xảy ra khi máy tính không cài đặt bản cập nhật dành cho D3DComplier (D3DCompiler_47.dll).

Nguyên nhân

.NET Framework 4.7 trên Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2012 có một phần liên quan mới tới tệp %windir%\system32\D3DCompiler_47.dll dành cho WPF. Tệp này cần phải được cài đặt trước khi sản phẩm .NET Framework 4.7 được cài đặt.

Cách giải quyết

Để khắc phục sự cố này, cài đặt bản cập nhật d3dcompiler từ liên kết sau đây trước khi cài đặt .NET Framework 4.7. Bản cập nhật cũng có sẵn trên Danh mục Microsoft Update và thông qua Windows Update.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là một sự cố xảy ra với các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×