Giới thiệu

Microsoft đã phát hành các bản cập nhật bảo mật và không an toàn sau đây cho người Office 10 năm 2021. Những bản cập nhật này nhằm giúp khách hàng của chúng tôi luôn cập nhật máy tính của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản cập nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản cập nhật, hãy chọn bài viết Cơ sở Kiến thức tương ứng trong danh sách sau đây, rồi đi đến mục "Cách tải xuống và cài đặt cập nhật" của bài viết.

Danh sách các bản cập nhật office được phát hành vào tháng 10 năm 2021

Microsoft Office/2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết Cơ sở Kiến thức

Access 2016

Bản cập nhật 05/10/2021 cho Access 2016 (KB5001978)

Excel 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Excel 2016: 12/10/2021 (KB5002030)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 12/10/2021 (KB5001982)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 12/10/2021 (KB4461476)

Office 2016

Bản cập nhật 05/10/2021 cho Office 2016 (KB4486711)

Office 2016

Bản cập nhật 05/10/2021 cho Office 2016 (KB3114524)

Office 2016

Bản cập nhật 05/10/2021 cho Office 2016 (KB4462197)

Outlook 2016

Bản cập nhật 05/10/2021 cho người Outlook 2016 (KB5001998)

Word 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành Word 2016: 12/10/2021 (KB5002004)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết Cơ sở Kiến thức

Excel 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Excel 2013: 12/10/2021 (KB5002043)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: 12/10/2021 (KB5001985)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: 12/10/2021 (KB4018332)

Word 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Word 2013: 12/10/2021 (KB5001960)

Microsoft SharePoint Server 2019

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết Cơ sở Kiến thức

Office Online Server

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Office Online Server: 12/10/2021 (KB5002027)

SharePoint Server 2019

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2019: 12/10/2021 (KB5002028)

SharePoint Server 2019 Gói Ngôn ngữ

Bản cập nhật ngày 12 tháng 10 năm 2021 SharePoint Server 2019 cho Gói Ngôn ngữ (KB5002034)

Microsoft SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết Cơ sở Kiến thức

SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2016: 12/10/2021 (KB5002029)

SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2016: 12/10/2021 (KB5002006)

Microsoft SharePoint Server 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết Cơ sở Kiến thức

Office Máy chủ Web Apps

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Office Web Apps Server 2013: 12/10/2021 (KB5002036)

Project Server 2013

12/10/2021, bản cập nhật tích lũy Project Server 2013 (KB5002039)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2013: 12/10/2021 (KB5001924)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2013: 12/10/2021 (KB4493202)

SharePoint Enterprise Server 2013

12/10/2021, bản cập nhật tích lũy SharePoint Enterprise Server 2013 (KB5002040)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật SharePoint Foundation 2013: 12/10/2021 (KB5002042)

SharePoint Foundation 2013

12/10/2021, bản cập nhật tích lũy SharePoint Foundation 2013 (KB5002037)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×