You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành các bản cập nhật bảo mật và không an toàn sau đây cho người Office 11 vào tháng 11 năm 2021. Những bản cập nhật này nhằm giúp khách hàng của chúng tôi luôn cập nhật máy tính của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản cập nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản cập nhật, hãy chọn bài viết Cơ sở Kiến thức tương ứng trong danh sách sau đây, rồi đi đến mục "Cách tải xuống và cài đặt cập nhật" của bài viết.

Danh sách các bản cập nhật office được phát hành vào tháng 11 năm 2021

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết Cơ sở Kiến thức

Excel 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2016: 09/11/2021 (KB5002056)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 09/11/2021 (KB5002032)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2016: 09/11/2021 (KB4486670)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết Cơ sở Kiến thức

Excel 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Excel 2013: 09/11/2021 (KB5002072)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: 09/11/2021 (KB5002038)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2013: 09/11/2021 (KB5002035)

Microsoft SharePoint Server 2019

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết Cơ sở Kiến thức

Office Online Server

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office Online Server: 09/11/2021 (KB5002053)

Microsoft SharePoint Server 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết Cơ sở Kiến thức

Office Máy chủ Web Apps

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Office Web Apps Server 2013: 09/11/2021 (KB5002065)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2013: 09/11/2021 (KB5002063)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×