Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành các bản cập nhật bảo mật và không liên quan đến bảo mật sau đây cho Office vào tháng 12 năm 2018. Các bản cập nhật này nhằm giúp khách hàng của chúng tôi luôn cập nhật máy tính của họ. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả các bản cập nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản cập nhật, hãy bấm vào bài viết Cơ sở Kiến thức tương ứng trong danh sách sau đây, rồi đi đến phần "Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật" của bài viết.

Danh sách các bản cập nhật Office được phát hành vào Tháng Mười Hai 2018

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Excel 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Excel 2016: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461542)

Outlook 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật Outlook 2016: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461544)

PowerPoint 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho PowerPoint 2016: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461532)

Project 2016

Ngày 4 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật cho Project 2016 (KB4461540)

Skype for Business 2016

Ngày 4 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật cho Skype for Business 2016 (KB4461545)Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Excel 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Excel 2013: 11/12/2018 (KB4461559)

InfoPath 2013

Ngày 4 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật cho InfoPath 2013 (KB4022181)

Outlook 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Outlook 2013: 11/12/2018 (KB4461556)

PowerPoint 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho PowerPoint 2013: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461481)Microsoft Office 2010

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Excel 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Excel 2010: 11/12/2018 (KB4461577)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office 2010: 11/12/2018 (KB4461570)

Office 2010

Ngày 4 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật cho Office 2010 (KB4227172)

Office 2010

Ngày 4 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật cho Office 2010 (KB4461579)

Outlook 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Outlook 2010: 11/12/2018 (KB4461576)

PowerPoint 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho PowerPoint 2010: 11/12/2018 (KB4461521)Các sản phẩm Office khác

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Trình xem Excel 2007

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Trình xem Excel 2007: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461566)

Microsoft Office Compatibility Pack Gói Dịch vụ 3

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Office Compatibility Pack Gói Dịch vụ 3: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4011207)

Microsoft Office Compatibility Pack Gói Dịch vụ 3

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Microsoft Office Compatibility Pack Gói Dịch vụ 3: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461565)

Trình xem PowerPoint 2007

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Trình xem PowerPoint 2007: 11/12/2018 (KB2597975)

Microsoft SharePoint Server 2019

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Office Online Server

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office Online Server: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4011027)

SharePoint Server 2019

Mô tả về bản cập nhật bảo mật SharePoint Server 2019: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461548)

Microsoft SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2016: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461541)Microsoft SharePoint Server 2013

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Office Web Apps Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho Office Web Apps Server 2013: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461551)

Project Server 2013

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật tích lũy cho Project Server 2013 (KB4461553)

Project Server 2013

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật cho Project Server 2013 (KB4461461)

SharePoint Enterprise Server 2013

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật tích lũy cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4461555)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2013: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4092472)

SharePoint Enterprise Server 2013

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4092471)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2013: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461549)

SharePoint Foundation 2013

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật tích lũy cho SharePoint Foundation 2013 (KB4461552)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Foundation 2013: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461558)Microsoft SharePoint Server 2010

Sản phẩm

Tiêu đề và số bài viết trong Cơ sở Kiến thức

Project Server 2010

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật tích lũy cho Project Server 2010 (KB4461572)

SharePoint Foundation 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Foundation 2010: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461580)

SharePoint Server 2010

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bản cập nhật tích lũy cho SharePoint Server 2010 (KB4461575)

SharePoint Server 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461569)

SharePoint Server 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB4461465)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

Mô tả về bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps: ngày 11 tháng 12 năm 2018 (KB2965312)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×