Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Microsoft đã phát hành các bản cập nhật bảo mật và không bảo mật sau cho Office trong tháng 11 năm 2019. Các bản cập nhật này được mong đợi sẽ giúp khách hàng của Microsoft có những máy tính luôn được cập nhật. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả bản cập nhật áp dụng cho bạn.


Để tải xuống bản cập nhật, bấm vào bài viết Cơ sở Kiến thức tương ứng trong danh sách sau và đi đến phần "Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật" trong bài viết.

Danh sách các bản cập nhật Office được phát hành vào tháng 11 năm 2019

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Access 2016

Ngày 5 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật Access 2016 (KB4475539)

Excel 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2016: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484144)

Office 2016

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật cho Office 2016 (KB4484138)

Office 2016

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật cho Office 2016 (KB4484137)

Office 2016

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật cho Office 2016 (KB4475588)

Office 2016

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật cho Office 2016 (KB4475552)

Office 2016

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật cho Office 2016 (KB4484145)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2016: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484113)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2016: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484148)

Outlook 2016

Ngày 5 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật cho Outlook 2016 (KB4484139)

PowerPoint 2016

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật cho PowerPoint 2016 (KB4484134)

Word 2016

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật cho Word 2016 (KB4484135)


Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Excel 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2013: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484158)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2013: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484119)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2013: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484152)


Microsoft Office 2010

Sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Excel 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2010: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484164)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2010: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484127)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2010: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484160)


Microsoft SharePoint Server 2019

Sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Máy chủ Office Trực tuyến

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Máy chủ Office Trực tuyến: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484141)

SharePoint Server 2019

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Server 2019: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484142)

Gói Ngôn ngữ SharePoint Server 2019

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Gói ngôn ngữ SharePoint Server 2019: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484149)


Microsoft SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

SharePoint Enterprise Server 2016

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, cập nhật cho SharePoint Enterprise Server 2016 (KB4484147)

SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2016: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484143)


Microsoft SharePoint Server 2013

Sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Project Server 2013

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật tích luỹ cho Project Server 2013 (KB4484154)

SharePoint Enterprise Server 2013

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật tích luỹ cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4484155)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2013: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484151)

SharePoint Foundation 2013

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật tích luỹ cho SharePoint Foundation 2013 (KB4484153)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Foundation 2013: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484157)


Microsoft SharePoint Server 2010

Sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Project Server 2010

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, bản cập nhật tích luỹ cho Project Server 2010 (KB4484161)

SharePoint Foundation 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Foundation 2010: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484165)

SharePoint Server 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Server 2010: Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (KB4484159)

SharePoint Server 2010

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, cập nhật tích luỹ cho SharePoint Server 2010 (KB4484162)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×