We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Giới thiệu

Microsoft phát hành các bản cập nhật bảo mật và không bảo mật sau cho Office trong tháng 4 2019. Các bản cập nhật này được mong đợi sẽ giúp khách hàng của Microsoft có những máy tính luôn được cập nhật. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt tất cả bản cập nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản cập nhật, bấm vào bài viết Cơ sở Kiến thức tương ứng trong danh sách sau và đi đến phần "Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật" trong bài viết.

Danh sách các bản cập nhật Office được phát hành vào tháng 04 năm 2019

Microsoft Office 2016

sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Excel 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2016: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4462236)

Office 2016

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Office 2016 (KB4011666)

Office 2016

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Office 2016 (KB4018380)

Office 2016

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Office 2016 (KB4462116)

Office 2016

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Office 2016 (KB4464501)

Office 2016

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Office 2016 (KB4462239)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2016: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4462242)

Office 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2016: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4462213)

Outlook 2016

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Outlook 2016 (KB4464502)

PowerPoint 2016

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho PowerPoint 2016 (KB4462235)

Project 2016

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Project 2016 (KB4464503)

Skype for Business 2016

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Skype for Business 2016 (KB4462234)

Word 2016

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Word 2016 (KB4462240)Microsoft Office 2013

sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Excel 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2013: 4 tháng tư năm 2019 (KB4462209)

Office 2013

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Office 2013 (KB4462203)

Office 2013

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Office 2013 (KB4462200)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2013: 9 tháng 4 năm 2019 (KB4464504)

Office 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2013: 9 tháng 4 năm 2019 (KB4462204)

Outlook 2013

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Outlook 2013 (KB4464507)

Project 2013

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Project 2013 (KB4462136)

Skype for Business 2015 (Lync 2013)

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Skype for Business 2015 (Lync 2013) (KB4462207)

Visio 2013

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Visio 2013 (KB4464505)

Word 2013

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Word 2013 (KB4462140)Microsoft Office 2010

sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Excel 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Excel 2010: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4462230)

Outlook 2010

2 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Outlook 2010 (KB3114559)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2010: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4462223)

Office 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho Office 2010: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4464520)Các sản phẩm Office khác

sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Gói Giao diện Ngôn ngữ Office 2016

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Gói Giao diện Ngôn ngữ Office 2016 (KB4462241)

 

Microsoft SharePoint Server 2019

sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Gói Ngôn ngữ SharePoint Server 2019

Ngày 9 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho Gói Ngôn ngữ SharePoint Server 2019 (KB4462221)

SharePoint Server 2019

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Server 2019: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4464518)

 

Microsoft SharePoint Server 2016

sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

SharePoint Enterprise Server 2016

9 tháng 4 năm 2019, cập nhật cho SharePoint Enterprise Server 2016 (KB4461507)

SharePoint Enterprise Server 2016

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2016: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4464510)Microsoft SharePoint Server 2013

sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Project Server 2013

Ngày 9 tháng 4 năm 2019, cập nhật tích luỹ cho Project Server 2013 (KB4464513)

SharePoint Enterprise Server 2013

Ngày 9 tháng 4 năm 2019, cập nhật tích luỹ cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4464514)

SharePoint Enterprise Server 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Enterprise Server 2013: 9 tháng 4 năm 2019 (KB4464511)

SharePoint Foundation 2013

Ngày 9 tháng 4 năm 2019, cập nhật tích luỹ cho SharePoint Foundation 2013 (KB4464512)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Foundation 2013: 9 tháng 4 năm 2019 (KB4464515)Microsoft SharePoint Server 2010

sản phẩm

Số và tiêu đề của bài viết Cơ sở Kiến thức

Project Server 2010

Ngày 9 tháng 4 năm 2019, cập nhật tích luỹ cho Project Server 2010 (KB4464521)

SharePoint Server 2010

9 tháng 4 năm 2019, cập nhật tích luỹ cho SharePoint Server 2010 (KB4464523)

SharePoint Server 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Server 2010: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4464525)

SharePoint Foundation 2010

Mô tả về bản cập nhật bảo mật dành cho SharePoint Foundation 2010: Ngày 09 tháng 4 năm 2019 (KB4464528)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×