Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Bài viết này chứa thông tin về các giấy phép sẵn dùng cho Office 365 sway.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Các giấy phép sau đây hỗ trợ các gói sẵn dùng để sử dụng Office 365 Sway:

 • E2 gói Microsoft Office 365

 • Office 365 Business

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Education cho giảng viên

 • Office 365 Education for Students

 • Office 365 Education E3 dành cho giảng viên

 • Office 365 Education E3 dành cho sinh viên

 • Office 365 Education E4 dành cho giảng viên

 • Office 365 Education E4 dành cho học viên

 • Office 365 Enterprise E3

 • Office 365 Enterprise E4

 • Office 365 Enterprise E5

 • Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

 • Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp dành cho giảng viên

 • Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp dành cho sinh viên

 • OneDrive for Business với Office Online

 • Office 365 Enterprise F1 với yammer

 • Nhà phát triển Microsoft Office 365

 • Office 365 Enterprise E3 không có ProPlus

 • Office 365 Enterprise E4 không có ProPlus

 • Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp (người dùng đã mua)

 • Lite dự án

 • Dự án trực tuyến

 • Dự án trực tuyến dành cho giảng viên

 • Project Online dành cho học viên

 • Project Online với Project for Office 365

 • Project Online với Project for Office 365 dành cho giảng viên

 • Project Online với Project for Office 365 dành cho học viên

 • Office 365 gói E1 với Exchange Online lưu trữ

 • E2 gói Microsoft Office 365

 • Office 365 Education Plus dành cho giảng viên

 • Office 365 Education Plus dành cho sinh viên

 • OneDrive for Business với Office Online (người dùng đã mua)

 • Office Online với SharePoint Online (gói 2)

 • Office Online với SharePoint Online (gói 2) cho giảng viên

 • Office Online với SharePoint Online (gói 1)

 • Office Online với SharePoint Online (gói 1) cho giảng viên

Có nhiều gói khả dụng khác cho đăng ký Office 365. Đây là các gói đủ điều kiện duy nhất tại thời điểm này.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×