Các ký tự ngôn ngữ tiếng nước ngoài trong RejectMessageReasonText của quy tắc truyền dẫn không được hiển thị chính xác trong Exchange Server 2019 và 2016

Triệu chứng

Đối với một báo cáo không chuyển phát tùy chỉnh (còn được gọi là một NDR hoặc thư bị trả lại) trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016, các ký tự ngôn ngữ nước ngoài được đặt trong tham số Rejectmessagereasontext của quy tắc truyền dẫn sẽ không được hiển thị chính xác.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản Cập Nhật sau đây:

Đối với máy chủ Exchange 2019, hãy cài đặt bản  Cập Nhật tích lũy 6 cho exchange Server 2019  hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2019.Đối với Exchange Server 2016, hãy   cài đặtBản Cập Nhật tích lũy 17 cho Exchange Server 2016 hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy sau này cho Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×