Các ký tự Triều tiên sẽ hiển thị tên ổ đĩa trong Windows 8

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính đang chạy phiên bản Windows 8 tiếng Hàn Quốc.

  • Bạn đổi tên ổ đĩa.

  • Mở công cụ .

Trong trường hợp này, các ký tự Triều tiên "개" được hiển thị bất ngờ tên ổ đĩa trong cửa sổ Tối ưu hóa ổ đĩa .

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2883201. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012 bản Cập Nhật: tháng 10 năm 2013

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×