Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

10/11/2020

Phiên bản:

Bộ chứa Windows Server

Bộ chứa Microsoft Windows Server

Là một phần của dịch vụ hàng tháng, chúng tôi phát hành hình ảnh bộ chứa cập nhật của HĐH Windows Server Base. Với những bản cập nhật này, bạn có thể tự động hóa việc dựng hình ảnh bộ chứa được cập nhật hoặc cập nhật theo cách thủ công bằng cách tải phiên bản mới nhất. Bộ chứa Windows Server không có ngăn xếp cung cấp dịch vụ và không hỗ trợ tại chỗ cho các bản cập nhật như Windows Server hoặc máy khách Windows. Vì vậy, hàng tháng, chúng tôi đều dựng lại hình ảnh bộ chứa HĐH Windows Server Base với các bản cập nhật và phát hành các hình ảnh bộ chứa đã cập nhật đó.

Để biết thêm thông tin về cách thức cập nhật tốt nhất, vui lòng tham khảo Cập nhật bộ chứa Windows Server.

Hình ảnh bộ chứa sẵn dùng

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Tiếng

Windows Server, phiên bản 20H2 máy chủ Core container

19041,630

Tích lũy KB 4586781  

SSU KB 4586864 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 20H2 máy chủ Nano container

19041,630

Tích lũy KB 4586781  

SSU KB 4586864 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 20H2 Windows container

19041,630

Tích lũy KB 4586781  

SSU KB 4586864 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Tiếng

Windows Server, phiên bản 2004 máy chủ Core container

19041,630

Tích lũy KB 4586781  

SSU KB 4586864 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 máy chủ Nano container

19041,630

Tích lũy KB 4586781  

SSU KB 4586864 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 Windows container

19041,630

Tích lũy KB 4586781  

SSU KB 4586864 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Tiếng

Windows Server, phiên bản 1909 máy chủ Core container

18362,1198

Tích lũy KB 4586786  

SSU KB 4586863 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1909 máy chủ Nano container

18362,1198

Tích lũy KB 4586786  

SSU KB 4586863 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1909 Windows container

18362,1198

Tích lũy KB 4586786  

SSU KB 4586863 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Tiếng

Windows Server, phiên bản 1903 máy chủ Core container

18362,1198

Tích lũy KB 4586786  

SSU KB 4586863 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1903 máy chủ Nano container

18362,1198

Tích lũy KB 4586786  

SSU KB 4586863 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1903 Windows container

18362,1198

Tích lũy KB 4586786  

SSU KB 4586863 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB

Kiến trúc 

Tiếng

Windows Server, phiên bản 1809 máy chủ Core container

17763,1577

Tích lũy KB 4586793 

SSU KB 4587735 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 máy chủ Nano container

17763,1577

Tích lũy KB 4586793 

SSU KB 4587735 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 Windows container

17763,1577

Tích lũy KB 4586793 

SSU KB 4587735 

x64

vi-vn

Windows 10 phiên bản 1809 IoT Core container

17763,1577

Tích lũy KB 4586793 

SSU KB 4587735 

x64

vi-vn

Windows 10 phiên bản 1809 IoT Core container

17763,1577

Tích lũy KB 4586793 

SSU KB 4587735 

ẠNG

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 máy chủ Nano container

17763,1577

Tích lũy KB 4586793 

SSU KB 4587735 

ẠNG

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Tiếng

Windows Server 2016 máy chủ Core container

14393,4046

Tích lũy KB 4586830 

SSU KB 4576750 

x64

CS-cz, de-de, en-US, es-ES, fr-FR, hu-hu, It-It, Ja-jp, ko-kr, NL-nl, pl-pl, Interface pt-PT, Ru-Ru, sv-se, tr-tr, zh-CN, zh-TW

Để biết thông tin về dịch vụ khách hàng cho Khung công việc, vui lòng tham khảo tài liệu sau.

Sự cố đã biết

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×