Mục lục
×

Ngày Phát hành:

12/01/2021

Phiên bản:

Bộ chứa Windows Server

Bộ chứa Microsoft Windows Server

Là một phần của dịch vụ hàng tháng, chúng tôi phát hành hình ảnh bộ chứa cập nhật của HĐH Windows Server Base. Với những bản cập nhật này, bạn có thể tự động hóa việc dựng hình ảnh bộ chứa được cập nhật hoặc cập nhật theo cách thủ công bằng cách tải phiên bản mới nhất. Bộ chứa Windows Server không có ngăn xếp cung cấp dịch vụ và không hỗ trợ tại chỗ cho các bản cập nhật như Windows Server hoặc máy khách Windows. Vì vậy, hàng tháng, chúng tôi đều dựng lại hình ảnh bộ chứa HĐH Windows Server Base với các bản cập nhật và phát hành các hình ảnh bộ chứa đã cập nhật đó.

Để biết thêm thông tin về cách thức cập nhật tốt nhất, vui lòng tham khảo Cập nhật bộ chứa Windows Server.

Hình ảnh bộ chứa sẵn dùng

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Tiếng

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 2004 Server Core

Core Windows Server

19041,746

Tích lũy KB 4598242  

SSU KB 4598481 

x64

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 2004 Nano Server

Máy chủ Nano

19041,746

Tích lũy KB 4598242  

SSU KB 4598481 

x64

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 2004 Windows

Chạy

19041,746

Tích lũy KB 4598242  

SSU KB 4598481 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Tiếng

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 2004 Server Core

Core Windows Server

19041,746

Tích lũy KB 4598242  

SSU KB 4598481 

x64

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 2004 Nano Server

Máy chủ Nano

19041,746

Tích lũy KB 4598242  

SSU KB 4598481 

x64

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 2004 Windows

Chạy

19041,746

Tích lũy KB 4598242  

SSU KB 4598481 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Tiếng

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Server Core

Core Windows Server

18362,1316

Tích lũy KB 4598229  

SSU KB 4598479 

x64

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Máy chủ Nano

Máy chủ Nano

18362,1316

Tích lũy KB 4598229  

SSU KB 4598479 

x64

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Windows

Chạy

18362,1316

Tích lũy KB 4598229  

SSU KB 4598479 

x64

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB

Kiến trúc 

Tiếng

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Server Core

Core Windows Server

17763,1697

Tích lũy KB 4598230 

SSU KB 4598480 

x64

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Nano Server

Máy chủ Nano

17763,1697

Tích lũy KB 4598230 

SSU KB 4598480 

x64

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Windows

Chạy

17763,1697

Tích lũy KB 4598230 

SSU KB 4598480 

x64

vi-vn

Windows 10, phiên bản 1809 Bộ chứa IoT Core

Core lô chạy Windows

17763,1697

Tích lũy KB 4598230 

SSU KB 4598480 

x64

vi-vn

Windows 10, phiên bản 1809 Bộ chứa IoT Core

Core lô chạy Windows

17763,1697

Tích lũy KB 4598230 

SSU KB 4598480 

ẠNG

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Nano Server

Máy chủ Nano

17763,1697

Tích lũy KB 4598230 

SSU KB 4598480 

ẠNG

vi-vn

Bộ chứa 

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Tiếng

Bộ chứa Windows Server 2016 Server Core

Core Windows Server

14393,4169

Tích lũy KB 4598243 

SSU KB 4576750 

x64

CS-cz, de-de, en-US, es-ES, fr-FR, hu-hu, It-It, Ja-jp, ko-kr, NL-nl, pl-pl, Interface pt-PT, Ru-Ru, sv-se, tr-tr, zh-CN, zh-TW

Để biết thông tin về dịch vụ khách hàng cho Khung công việc, vui lòng tham khảo tài liệu sau.

Sự cố đã biết

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×