Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Máy khách Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 do System Center Configuration Manager 2007 quản lý có thể xuất hiện trong tuyển tập trạng thái triển khai "Lỗi thời" sau khi cài đặt bản cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại thông qua Microsoft Update.

Nguyên nhân

Tuyển tập "Hết hạn" kiểm tra phiên bản của mục nhập "Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Server Management" trong Thêm hoặc Loại bỏ dữ liệu Chương trình. Dữ liệu này không được cập nhật bởi các bản cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại được phát hành cho Microsoft Update.

Sau khi áp dụng hotfix, tuyển tập thay vào đó sẽ kiểm tra phiên bản của mục nhập "Microsoft Forefront Endpoint Protection" trong Thêm hoặc Loại bỏ dữ liệu Chương trình.

Thông tin cập nhật nóng

Hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm sửa chữa chỉ vấn đề được mô tả trong bài viết này. Áp dụng hotfix này chỉ cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được kiểm tra bổ sung. Do đó, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn nên đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu bản cập nhật nóng có sẵn để tải xuống thì có mục "Tải xuống bản cập nhật nóng sẵn dùng" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với bộ phận Dịch vụ và Hỗ trợ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu có sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố bất kỳ, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho hotfix cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ các số điện thoại của Bộ phận Dịch vụ Khách hàng và Hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy truy cập trang web của Microsoft sau:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support Lưu

ý Biểu mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn dùng" hiển thị các ngôn ngữ có sẵn hotfix. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình, đó là vì bản cập nhật nóng không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt hotfix này.

Yêu cầu khởi động lạiBạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix đã phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Đối với phiên bản Dựa trên x86 của Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Serve

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Commonsetuputils.dll

2.1.1116.117

68,264

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

10:50

x86

Fepregistrator.exe

2.1.1116.117

121,512

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

10:50

x86


Đối với phiên bản dựa trên x64 của Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Server

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Commonsetuputils.dll

2.1.1116.117

68,264

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

10:50

x86

Fepregistrator.exe

2.1.1116.117

121,512

Ngày 30 tháng 6 năm 2011

10:50

x86

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật nền tảng Endpoint Protection, hãy tham khảo mục blog Microsoft TechNet sau:

Các bản cập nhật nền tảng chống phần mềm độc hại cho Forefront Endpoint Protection / System Center Endpoint Protection sẽ được phát hành cho Microsoft Update

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×