Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng lệnh ghép ngắn Get-ManagementRoleEntry để truy xuất các mục nhập vai trò quản lý vốn đã được cấu hình trên các vai trò quản lý trong Microsoft Exchange Server 2016. Bạn có thể nhận thấy rằng một số mục nhập vai trò không liên quan đến Exchange Server được liệt kê trong kết quả đầu ra của PowerShell. Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, các mục nhập vai trò quản lý không liên quan sẽ không hiển thị.

Ví dụ:

Get-ManagementRoleEntry "tìm kiếm hộp thư \ *"

Tham số vai trò tên

----                                                     ----                      ----------

Tìm kiếm SetShardRelevancyData Mailbox {}

GetUnifiedGroupUnseenCount Mailbox Search {}

Getshardrelevancyđiểm tìm kiếm hộp thư {}

Tìm kiếm hộp thư GetShardRelevancyData {}

Ví dụ này truy xuất danh sách tất cả các mục vai trò tồn tại trong vai trò quản lý tìm kiếm trong hộp thư. Bạn có thể thấy rằng các kết quả mà không có tham số trong ví dụ này không phải là Exchange Server liên quan và không nên hiển thị trong danh sách.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cumulative Update 11 cho exchange Server 2016 hoặc phiên bản Cập Nhật tích lũy mới cho Exchange Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×