Triệu chứng

Nếu bạn chỉ định ký tự đại diện như một phần trong miền được chấp nhận của bạn thì thư sẽ không được chuyển phát thành công và máy chủ Edge trả về thông báo lỗi "trạng thái: Không liên hệ được, lý do: NoMatchingConnector". 

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì máy chủ Edge không cân nhắc ký tự đại diện. Do đó, các tên miền con cho định tuyến thư thông qua máy chủ Edge không thể tìm thấy trình kết nối.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các bản cập nhật sau đây:

Cập nhật tích lũy 11 cho Exchange Server 2019 trở lên cho bản cập nhật tích lũy Exchange Server 2019

Cập nhật tích lũy 22 cho Exchange Server 2016 hoặc bản cập nhật tích lũy mới hơn cho Exchange Server 2016

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×