Hiện tượng

Nhãn biểu đồ trên trục y bị thiếu. Không phải tất cả trong số đó đều được hiển thị. Một vài người trong số đó bị bỏ qua. Đôi khi, ngay cả khi bung rộng biểu đồ sẽ không giải quyết được vấn đề.

Ví dụ,

Biểu đồ có tất cả các nhãn được hiển thị:

NormalBarChartWithAllLabels

Một biểu đồ có nhãn bị thiếu/bỏ qua:

Bị thiếu trong BarChartWithLabelsMissing

Nguyên nhân

Điều này là do thiết kế.

Biểu đồ không có đủ dung lượng để kết xuất tất cả các nhãn khi có quá nhiều nhãn, do đó, mỗi nhãn thứ hai đều bị bỏ qua.

Bại

Có hai giải pháp thay thế.

Cách thứ nhất là thay đổi hiển thị biểu đồ bằng cách sửa đổi chuỗi biểu đồ hoặc nhóm theo hoặc loại bỏ một vài bản ghi để giảm số lượng nhãn.

Cách thứ hai là thu nhỏ trình duyệt.

Ví dụ,

BarChartWithLabelsZoomOut

Chúng tôi đang thảo luận để hỗ trợ tùy chỉnh kích cỡ phông Chuỗi Chuỗi. Nó sẽ cho phép để làm cho các nhãn nhỏ hơn nhưng tính năng này hiện không được hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×