Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các phiên bản người xem đã ngừng hoạt động Office

Microsoft gần đây đã ngừng phát triển các phiên bản Office cũ hơn. Microsoft sẽ không cung cấp hotfix, gói dịch vụ hoặc hỗ trợ Cập Nhật bảo mật cho các sản phẩm này. Người xem Office đã ngừng hoạt động như sau: 

  • Trình xem Word (Tất cả các phiên bản)

  • Trình xem Excel (Tất cả các phiên bản)

  • Trình xem PowerPoint (Tất cả các phiên bản)

  • Trình xem Visio 2002

  • Trình xem Visio 2003

Người xem Office được hỗ trợ

Người xem Office bị ngừng hoạt động

Trình xem Word, trình xem PowerPoint và trình xem Excel đã ngừng hoạt động. Người xem T hese sẽ không còn sẵn dùng để tải xuống hoặc nhận các bản Cập Nhật bảo mật. Để tiếp tục xem các tệp Office miễn phí, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các ứng dụng Office hoặc lưu trữ tài liệu trong OneDrive hoặc Dropbox, trong đó Word Online, Excel Online hoặc PowerPoint Online sẽ mở chúng trong trình duyệt của bạn. Đối với các ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy truy nhập cửa hàng cho thiết bị của bạn.

Ứng dụng Word

Ứng dụng Excel

Ứng dụng PowerPoint

Google Play

Tải

Tải

Tải

iTunes

Tải

Tải

Tải

Microsoft Store

Tải

Tải

Tải

Để có được các phiên bản được hỗ trợ mới nhất của người xem Office, hãy đi đến các trang web Microsoft sau đây: 

Lưu ý Người xem Office phải được Cập Nhật vào mức gói dịch vụ được hỗ trợ để giữ nguyên hỗ trợ. Sử dụng bảng sau đây để có được thông tin về gói dịch vụ áp dụng.

Trình xem Office được hỗ trợ

Ứng dụng gói dịch vụ

Lưu ý́

Trình xem Visio

Áp dụng các gói dịch vụ cho trình xem Visio 2010

Trình xem Visio còn được gọi là Visio 2010 Viewer

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×