Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê các sự cố đã biết mà bạn có thể gặp phải sau khi cài đặt Microsoft .NET Framework 4.5.2. Để biết thêm thông tin về những sự cố này và các giải pháp thay thế sẵn dùng, hãy bấm vào số bài viết sau để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft.

Sự cố sản phẩm đối với .NET Framework 4.5.2

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft

Mô tả

KB2971001

Tỷ lệ bất thường đối với Biểu mẫu Windows một số ứng dụng có .NET Framework 4.5.2

KB2971004

Sự cố về trình độ không gian tên khi bạn biên dịch lại VB.NET dụng để nhắm mục tiêu .NET Framework 4.5.2

KB2971005

Các ứng dụng có thể gặp phải lỗi biên soạn khi nhắm mục tiêu .NET Framework 4.5.2

KB2909958

Ngoại lệ trong Windows PowerShell, các ngôn ngữ động khác và mã C# được thực thi linh động khi mã nhắm mục tiêu vào .NET Framework gọi một số phương pháp

KB2964071

SqlClient có thể gửi số thứ tự trong .NET Framework 4.5.2

KB2867723

Không thể mở hoặc tạo các tệp JavaScript hoặc dự án C++ trong Visual Studio 2012 sau khi bạn cài đặt .NET Framework 4.5.1 hoặc .NET Framework 4.5.2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×