Triệu chứng

Khi sự cố này xảy ra, bạn không thể sao chép và dán nội dung nào trong đầu tin nhắn nhanh (IM) trong một khách hàng Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp) cho đến khi một trong các điều kiện sau là đúng:

  • Nhắn tin trả lời người.

  • Cuộc nói chuyện được lưu trong Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) cùng với thông báo sau:

    Chúng tôi lưu chuyện này. Bạn sẽ thấy ngay trong tab Conversations trong Skype dành cho doanh nghiệp và mục lịch sử hội thoại trong Outlook.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt vào ngày 8 tháng năm 2015 (KB3085500) Cập Nhật bảo mật cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×