Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314458.
 

Tóm tắt

Bài viết này mô tả cách bạn có thể loại bỏ hệ điều hành Linux khỏi máy tính và cài đặt hệ điều hành Windows. Bài viết này cũng giả định rằng Linux đã được cài đặt trên ổ đĩa cứng sử dụng phân vÙng Linux gốc và Linux hoán đổi, không tương thích với hệ điều hành Windows và không còn dung lượng trống trên ổ đĩa.

Windows và Linux không thể cÙng tồn tại trên một máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Linux của bạn.

Thông tin Bổ sung

Để cài đặt Windows trên hệ thống đã cài đặt Linux khi bạn muốn loại bỏ Linux, bạn phải xóa thủ công các phân vÙng được sử dụng bởi hệ điều hành Linux. Có thể tạo tự động phân vÙng tương thích với Windows trong khi cài đặt hệ điều hành Windows.


QUAN TRỌNG: Trước khi thực hiện theo các bước trong bài viết này, hãy xác minh rằng bạn có ổ đĩa có thể khởi động hoặc CD-ROM có thể khởi động cho hệ điều hành Linux, vì quá trình này sẽ gỡ bỏ hoàn toàn hệ điều hành Linux được cài đặt trên máy tính. Nếu bạn có ý định khôi phục hệ điều hành Linux sau, hãy xác minh rằng bạn cũng có bản sao lưu tốt tất cả thông tin được lưu trữ trên máy tính. Ngoài ra, bạn phải có phiên bản phát hành đầy đủ của hệ điều hành Windows mà bạn muốn cài đặt.

Các hệ thống tệp Linux sử dụng "siêu khối" ở đầu phân vÙng ổ đĩa để xác định kích thước, hình dạng và điều kiện cơ bản của hệ thống tệp.


Hệ điều hành Linux thường được cài đặt trên phân vÙng loại 83 (Linux gốc) hoặc 82 (Linux hoán đổi). Có thể cấu hình trình quản lý khởi động Linux (LILO) để khởi động từ:

 • Bản ghi Khởi động Chính (MBR) của ổ đĩa cứng.

 • Thư mục gốc của phân vÙng Linux.

Có thể sử dụng công cụ Fdisk đi kèm với Linux để xóa các phân vÙng. (Có các tiện ích khác cũng hoạt tốt, chẳng hạn như Fdisk từ MS-DOS 5.0 trở lên hoặc bạn có thể xóa các phân vÙng trong quá trình cài đặt). Để gỡ bỏ Linux khỏi máy tính của bạn và cài đặt Windows:

 1. Gỡ bỏ các phân vÙng gốc, hoán đổi và khởi động được sử dụng bởi Linux:

  1. Khởi động máy tính bằng đĩa mềm thiết lập Linux, nhập fdisk tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER.

   LƯU Ý: Để được trợ giúp sử dụng công cụ Fdisk, hãy nhập m tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER.

  2. Nhập p tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER để hiển thị thông tin phân vÙng. Mục đầu tiên được liệt kê trong thông tin ổ đĩa cứng 1, phân vÙng 1 và mục thứ hai được liệt kê trong thông tin ổ đĩa cứng 1, phân vÙng 2.

  3. Nhập d tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER. Sau đó bạn được nhắc nhập số phân vÙng mà bạn muốn xóa. Nhập 1 rồi nhấn ENTER để xóa phân vÙng số 1. Lặp lại bước này cho tới khi tất cả các phân vÙng đều được xóa.

  4. Nhập w rồi nhấn ENTER để ghi thông tin này vào bảng phân vÙng. Một số thông báo lỗi có thể được tạo khi thông tin được ghi vào bảng phân vÙng, nhưng chúng không quan trọng tại thời điểm này vì bước tiếp theo là khởi động lại máy tính rồi cài đặt hệ điều hành mới.

  5. Nhập q tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER để thoát công cụ Fdisk.

  6. Chèn đĩa mềm có thể khởi động hoặc CD-ROM có thể khởi động cho hệ điều hành Windows trên máy tính, sau đó nhấn CTRL+ALT+DELETE để khởi động lại máy tính.

 2. Cài đặt Windows. Làm theo hướng dẫn cài đặt cho hệ điều hành Windows mà bạn muốn cài đặt trên máy tính. Quá trình cài đặt hỗ trợ bạn tạo các phân vÙng thích hợp trên máy tính.

Ví dụ về bảng phân vÙng của Linux

Ổ đĩa SCSI đơn

          
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)

Nhiều ổ đĩa SCSI

          
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)
/dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)
/dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)

Một ổ đĩa IDE

          
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)

Nhiều ổ đĩa IDE

          
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)
/dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)
/dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)

Ngoài ra, Linux nhận dạng hơn bốn mươi loại phân vÙng khác nhau, chẳng hạn như:

 • FAT 12 (Loại 01)

 • FAT 16 > 32 M Chính (Loại 06)

 • FAT 16 Mở rộng (Loại 05)

 • FAT 32 không có LBA Chính (Loại 0b)

 • FAT 32 có LBA Chính (Loại 0c)

 • FAT 16 có LBA (Loại 0e)

 • FAT 16 có LBA Mở rộng (Loại 0f)

Lưu ý rằng có các cách khác để gỡ bỏ hệ điều hành Linux và cài đặt Windows ngoài cách được đề cập ở trên. Phương pháp trước được sử dụng trong bài viết này vì hệ điều hành Linux hiện đã hoạt động và không còn dung lượng trên ổ đĩa cứng. Có các phương pháp thay đổi kích thước phân vÙng với phần mềm. Microsoft không hỗ trợ Windows được cài đặt trên các phân vÙng được thao tác theo cách này.


Một phương pháp khác để gỡ bỏ hệ điều hành khỏi ổ đĩa cứng và cài đặt hệ điều hành khác là sử dụng đĩa khởi động MS-DOS phiên bản 5.0 trở lên, đĩa Khởi động Windows 95 hoặc đĩa Khởi động Windows 98 có chứa tiện ích Fdisk. Chạy tiện ích Fdisk. Nếu bạn có nhiều ổ đĩa, có 5 lựa chọn; sử dụng tÙy chọn 5 để chọn ổ đĩa cứng có phân vÙng cần xóa. Sau đó, hoặc nếu bạn chỉ có một ổ đĩa cứng, hãy chọn tÙy chọn 3 ("Xóa phân vÙng hoặc ổ đĩa DOS logic"), sau đó chọn tÙy chọn 4 ("Xóa phân vÙng không phải DOS"). Sau đó bạn sẽ thấy các phân vÙng không phải DOS mà bạn muốn xóa. Thông thường, hệ điều hành Linux có hai phân vÙng không phải DOS, nhưng có thể có nhiều hơn. Sau khi bạn xóa một phân vÙng, hãy sử dụng các bước tương tự để xóa bất kỳ phân vÙng không phải DOS thích hợp nào khác.


Sau khi xóa phân vÙng, bạn có thể tạo các phân vÙng và cài đặt hệ điều hành bạn muốn. Bạn chỉ có thể tạo một phân vÙng chính và một phân vÙng mở rộng với nhiều ổ đĩa logic bằng cách sử dụng Fdisk từ MS-DOS phiên bản 5.0 trở lên, Windows 95 và Windows 98. Kích thước phân vÙng chính FAT16 tối đa là 2 gigabyte (GB). Kích thước ổ đĩa logic FAT16 lớn nhất là 2 GB. Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết ở bên dưới để xem bài viết đó trong Cơ sở tri thức Microsoft:

105074 Hỏi đáp về phân vÙng MS-DOS 6.2
Nếu bạn đang cài đặt Windows NT 4.0 hoặc Windows 2000, có thể loại bỏ phân vÙng Linux cũng như tạo và định dạng các phân vÙng mới bằng loại hệ thống tệp thích hợp trong quá trình cài đặt. Windows cho phép bạn tạo nhiều phân vÙng chính. Phân vÙng lớn nhất mà Windows NT 4.0 cho phép bạn tạo trong quá trình cài đặt là 4 GB do các giới hạn của hệ thống tệp FAT16 trong quá trình cài đặt. Ngoài ra, các phân vÙng 4 GB sử dụng kích thước cụm 64 KB. MS-DOS 6.x và Windows 95 hoặc Windows 98 không nhận dạng hệ thống tệp cụm 64 KB, vì vậy hệ thống tệp này thường được chuyển đổi thành NTFS trong khi cài đặt. Windows 2000, không giống Windows NT 4.0, nhận dạng hệ thống tệp FAT32. Trong khi cài đặt Windows 2000, bạn có thể tạo ổ đĩa FAT32 rất lớn. Có thể chuyển đổi ổ đĩa FAT32 thành NTFS sau khi hoàn thành cài đặt nếu thích hợp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×