Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Vấn đề

Khi tôi khởi động cách mạng R v. 7.4, treo và trả về thông báo lỗi sau:

Tải gói thất bại. Gói "REvolutionComputing.RHelpIndex.RHelpIndex gói, RHelpIndex, Version = 1.0.0.0,
Văn hóa = neutral, PublicKeyToken = null không tải đúng (GUID = {5B4300IF-B9BD-4326-A87F-821D89EBC626}). Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp gói để được hỗ trợ.

Để dỡ cài đặt 7.1 và sau đó cài đặt lại, nó hoạt động bình thường cho đến khi tái khởi động trạm làm việc của tôi, khi tôi nhận được thông báo lỗi tương tự.

Giải pháp

1. mở một dấu nhắc lệnh và chuyển đến vị trí cách mạng R doanh nghiệp được cài đặt.  Theo mặc định C:\Program Files\Revolution\R-Enterprise-7.4\IDE64

2. nhập lệnh RevoIDE.exe /resetskippkgs và nhấn enter.

Khởi động lại cách mạng R.  Vấn đề cần được cố định trong hầu hết các trường hợp.  Nên duy trì thực hiện như sau:

1). mở một cửa sổ DOS là quản trị viên qua ' bắt đầu---> Tất cả chương trình--> phụ kiện và nhấp chuột phải vào 'Lệnh'.

2). cửa sổ trong DOS đĩa cd vào thư mục 'C:\Program Files\Revolution\R-Enterprise-7.4\IDE64'.

3). thoát mọi phiên R cách mạng hiện đang chạy, sau đó chạy các lệnh sau để đặt lại các thiết đặt đồ hoạ (từ cửa sổ DOS):

bắt đầu/đợi Revoide.exe /remove
bắt đầu/đợi Revoide.exe/Setup
(dòng cuối cùng này sẽ mất khoảng 30 phút để hoàn thành)

4). khởi động lại ứng dụng – những điều nên lại trở lại bình thường.

Nếu điều không trở lại bình thường, bạn sẽ cần để gỡ bỏ và cài đặt lại chương trình qua menu "Chương trình và tính năng" trong Windows.

Nếu bạn muốn dỡ cài đặt chương trình, bạn phải chắc chắn cũng có thể xoá thư mục 'C:\Program Files\Revolution\R-Enterprise-7.4' trước khi cài đặt phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×