Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Nếu bạn lưu bản trình bày Microsoft PowerPoint PowerPoint Show (.ppsx hoặc .pps) định dạng, bạn có thể cấu hình PowerPoint nhắc nhập mật khẩu khi ai đó mở tệp trong Microsoft Windows. Bài viết này giải thích các tuỳ chọn bảo vệ mật khẩu khác nhau mà bạn có thể chọn.

Lưu ý Bạn có thể mở một bản trình bày PowerPoint trong Windows bằng cách bấm đúp vào tệp .pps hoặc bằng cách chạy trên menu bắt đầu , sau đó nhập tên tệp.

Thông tin

PowerPoint cung cấp mật khẩu tuỳ chọn sau:

  • Mở và thay đổi mật khẩu: bạn có thể yêu cầu một mật khẩu để mở tệp và để sửa đổi tệp. PowerPoint nhắc bạn nhập mật khẩu cả khi bạn mở bản trình bày PowerPoint trong Windows.

  • Mở mật khẩu chỉ: bạn có thể yêu cầu mật khẩu để mở các tập tin chỉ. PowerPoint nhắc bạn nhập mật khẩu khi bạn mở bản trình bày PowerPoint trong Windows.

  • Thay đổi mật khẩu chỉ: bạn có thể yêu cầu mật khẩu để sửa đổi các tập tin chỉ. PowerPoint không nhắc bạn nhập mật khẩu khi bạn mở bản trình bày PowerPoint trong Windows. Điều này là do PowerPoint mở tệp trình bày trong một cửa sổ chiếu, và bạn không thể sửa đổi tệp trong trình chiếu.

Quan trọng Các tuỳ chọn này cho phép tình huống cụ thể cộng tác hoạt động chính xác trong môi trường hợp tác bao gồm những người dùng có nguy hiểm. Bạn không thể kích hoạt một tập tin mã hóa mạnh mẽ bằng cách sử dụng mật khẩu bảo vệ.

Để bảo vệ tài liệu hoặc các tập tin từ một người dùng có nguy hiểm, sử dụng quản lý quyền thông tin (IRM) để đặt quyền sẽ bảo vệ các tài liệu hoặc tệp.

Để biết thêm thông tin về các tính năng của Office giúp kích hoạt cộng tác, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

822924 kích hoạt tính năng mô tả của Office dành cho cộng tác và mà không nhằm tăng cường bảo mật


Để biết thêm thông tin về cách để hạn chế quyền truy cập vào nội dung bằng IRM, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101029181033.aspx

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×