Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Bài viết này mô tả tính năng Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC) trong Windows Vista. Bài viết này cũng mô tả cách chạy chương trình với tư cách người quản trị trong Windows Vista.

Thông tin Bổ sung

Kiểm soát Tài khoản Người dùng (UAC) là một tính năng mới giúp ngăn chặn các chương trình có hại, còn được gọi là "phần mềm xấu", gây hại cho hệ thống. UAC dừng việc cài đặt tự động các ứng dụng trái phép. UAC cũng ngăn các thay đổi ngoài dự tính đối với cài đặt hệ thống.

Bạn nhận được lời nhắc UAC khi thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Cài đặt hoặc gỡ cài đặt chương trình.

 • Cài đặt trình điều khiển cho thiết bị. (Ví dụ: bạn cài đặt trình điều khiển cho máy ảnh kỹ thuật số.)

 • Sử dụng bảng điều Windows Update để cài đặt bản cập nhật.

 • Đặt cấu hình Kiểm soát của Cha mẹ.

 • Cài đặt điều khiển ActiveX. (Điều khiển ActiveX được sử dụng để xem một số trang Web nhất định.)

 • Mở hoặc thay đổi cài đặt điều khiển Tường lửa Windows.

 • Thay đổi loại tài khoản người dùng.

 • Sửa đổi cài đặt bảo mật của bạn bằng cách đính kèm trình soạn thảo Chính sách Bảo mật (Secpol.msc).

 • Duyệt thư mục của người dùng khác.

 • Đặt cấu hình Tùy Cập nhật.

 • Khôi phục tệp hệ thống đã được sao lưu.

 • Lên lịch Nhiệm vụ Tự động.

 • Sao chép hoặc di chuyển tệp vào thư mục Tệp Chương trình hoặc thư mục Windows.

 • Thêm hoặc loại bỏ tài khoản người dùng.

 • Đặt cấu hình quyền truy nhập Máy tính Từ xa.

Cách chạy chương trình với tư cách người quản trị

Khi bạn chạy hàm chương trình hoặc hàm hệ thống, bạn có thể nhận được lời nhắc UAC. Hầu hết các chương trình này là các chương trình cũ. Các phiên bản mới hơn của cùng một chương trình không kích hoạt UAC. Bạn không thể đặt UAC để tự động chạy chương trình với tư cách là người quản trị mà không có người dùng được nhắc.

Trong Windows Vista, một số chương trình chỉ chạy đúng cách nếu bạn chạy chúng với tư cách người quản trị. Bạn có thể chạy các phiên bản mới hơn của cùng một chương trình mà không cần phải chạy chúng với tư cách người quản trị.

Lưu ý Rủi ro bảo mật có thể xảy ra khi sử dụng thông tin xác thực quản trị để chạy một chương trình không xác định. Chỉ chạy các chương trình mà bạn tin tưởng với tư cách là người quản trị.

Quan trọng Các bước này có thể làm tăng rủi ro bảo mật của bạn. Các bước này cũng có thể làm cho máy tính hoặc mạng dễ bị người dùng độc hại tấn công hoặc bởi phần mềm độc hại như vi-rút. Chúng tôi khuyên bạn nên quy trình mà bài viết này mô tả để cho phép các chương trình hoạt động như chúng được thiết kế hoặc để thực hiện các chương trình cụ thể khả năng. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá rủi ro có liên quan đến việc thực hiện quy trình này trong môi trường cụ thể của bạn. Nếu bạn quyết định thực hiện quá trình này, thực hiện bất kỳ bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng quy trình này khi thực sự cần thiết.

Để chạy một chương trình với tư cách người quản trị, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bạn dùng để chạy chương trình, rồi bấm Chạy với tư cách người quản trị.

 2. Khi bạn được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu người quản trị hoặc bấm Tiếp tục.


Đối với một số biểu tượng chương trình, tùy chọn Chạy với tư cách người quản trị không sẵn dùng trên menu lối tắt. Đối với các biểu tượng chương trình này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bạn dùng để chạy chương trình, rồi bấm Thuộc tính. Trên tab Lối tắt, hộp Đích chứa vị trí và tên của tệp chương trình.

 2. Mở thư mục chứa tệp chương trình.

 3. Bấm chuột phải vào tệp chương trình, rồi bấm chạy với tư cách người quản trị. Quyền Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc bấm Tiếp tục.

Nếu bạn phải chạy chương trình với tư cách là người quản trị, bạn có thể muốn thiết lập chương trình để bạn tự động chạy chương trình với tư cách người quản trị. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bạn dùng để chạy chương trình, rồi bấm Thuộc tính.

 2. Trên tab Tương thích, bấm để chọn hộp kiểm Chạy chương trình này với tư cách người quản trị, rồi bấm OK.

Tab Tương thích không sẵn dùng cho một số biểu tượng chương trình. Đối với các biểu tượng chương trình này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm chuột phải vào biểu tượng bạn dùng để chạy chương trình, rồi bấm Thuộc tính. Trên tab Lối tắt, hộp Đích chứa vị trí và tên của tệp chương trình.

 2. Mở thư mục chứa tệp chương trình.

 3. Bấm chuột phải vào tệp chương trình, rồi bấm Thuộc tính.

 4. Trên tab Tương thích, bấm để chọn hộp kiểm Chạy chương trình này với tư cách người quản trị, rồi bấm OK.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

969417 Làm thế nào để bật Kiểm soát Tài khoản Người dùng trong Windows Vista?

Tham khảo

Để được trợ giúp về các tác vụ bảo trì hệ thống phổ biến trong Windows Vista, hãy truy cập trang Web sau của Microsoft:

Khắc phục sự cố với các tác vụ bảo trì hệ thống phổ biến

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×