You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Đối với phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 162326.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả TRACERT (theo dõi đường), Tiện ích dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng để theo dõi đường dẫn một gói giao thức Internet (IP) đưa đến đích. Bài viết này thảo luận về các chủ đề sau:

  • Cách Sử dụng Tiện ích TRACERT

  • Cách Sử dụng TRACERT để Khắc phục sự cố

  • Cách Sử dụng Tùy chọn TRACERT

Thông tin Bổ sung

Cách Sử dụng Tiện ích TRACERT

Tiện ích chẩn đoán TRACERT xác định đường đến một đích bằng cách gửi gói echo Giao thức Thông báo Điều khiển Internet (ICMP) đến đích. Trong các gói này, TRACERT sử dụng các giá trị Thời gian Tồn tại (TTL) IP liên tục thay đổi. Vì mỗi bộ định tuyến theo đường dẫn phải giảm TTL của gói tối thiểu 1 trước khi chuyển tiếp gói nên TTL là một bộ đếm bước nhảy hiệu quả. Khi TTL trên một gói đạt đến không (0), bộ định tuyến sẽ gửi một thông báo "Đã quá Thời gian" ICMP lại cho máy tính nguồn. TRACERT gửi gói echo đầu tiên với TTL bằng 1 và tăng TTL thêm 1 trên mỗi lần chuyển tiếp theo, cho đến khi đích đáp ứng hoặc đạt đến TTL tối đa. Thông báo "Quá Thời gian" ICMP mà bộ định tuyến trung gian gửi lại hiển thị đường. Tuy nhiên lưu ý rằng một số bộ định tuyến âm thầm thả gói có TTL đã hết hạn và các gói này ẩn với TRACERT. TRACERT in ra danh sách bộ định tuyến trung gian theo thứ tự trả về thông báo "Đã quá Thời gian" ICMP. Sử dụng tùy chọn -d với lệnh tracert hướng dẫn TRACERT không thực hiện tìm kiếm DNS trên từng địa chỉ IP để TRACERT báo cáo địa chỉ IP của giao diện bên trái của bộ định tuyến. Trong ví dụ sau lệnh tracert và kết quả của nó, gói đi qua hai bộ định tuyến (157.54.48.1 và 11.1.0.67) để lưu trữ 11.1.0.1. Trong ví dụ này, các cổng mặc định là 157.54.48.1 và địa chỉ IP của bộ định tuyến trên 11.1.0.0 mạng là 11.1.0.67.The lệnh:

C:\ > tracert 11.1.0.1Đầu ra từ lệnh: Tracing route to 11.1.0.1 over a maximum of 30 hops --------------------------------------------------- 1 2 ms 3 ms 2 ms 157.54.48.1 2 75 ms 83 ms 88 ms 11.1.0.67 3 73 ms 79 ms 93 ms 11.1.0.1 Trace complete.

Cách Sử dụng TRACERT để Khắc phục sự cố

Bạn có thể sử dụng TRACERT để tìm nơi gói dừng trên mạng. Trong ví dụ sau, cổng kết nối mặc định đã nhận thấy rằng không có đường dẫn hợp lệ nào để lưu trữ trên 22.110.0.1. Có thể, một trong hai bộ định tuyến gặp sự cố về cấu hình hoặc mạng 22.110.0.0 không tồn tại, phản ánh một địa chỉ IP không hợp lệ. Lệnh:

C:\>tracert 22.110.0.1Đầu ra từ lệnh: Tracing route to 22.110.0.1 over a maximum of 30 hops ----------------------------------------------------- 1 157.54.48.1 reports: Destination net unreachable. Trace complete. TRACERT rất hữu ích đối với việc khắc phục sự cố mạng lớn mà nhiều đường dẫn có thể dẫn đến cùng một điểm hoặc nơi nhiều thành phần trung gian (bộ định tuyến hoặc cầu) có liên quan.

Cách Sử dụng Tùy chọn TRACERT

Có một số tùy chọn dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng với TRACERT, mặc dù các tùy chọn không thường cần thiết để khắc phục sự cố thông thường. Ví dụ sau về cú pháp lệnh minh họa tất cả các tùy chọn có thể có:

tracert -d -h maximum_hops -j danh sách máy chủ - theo thời gian chờ target_hostNhiệm vụ của tham số như sau: -d Specifies to not resolve addresses to host names -h maximum_hops Specifies the maximum number of hops to search for the target -j host-list Specifies loose source route along the host-list -w timeout Waits the number of milliseconds specified by timeout for each reply target_host Specifies the name or IP address of the target host

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×