Sao lưu sổ đăng ký theo cách thủ công

 1. Chọn Bắt đầu , regedit.exe vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 2. Trong Trình soạn thảo Sổ đăng ký, định vị và bấm khóa đăng ký hoặc khóa phụ mà bạn muốn sao lưu.

 3. Chọn Tệp > Xuất.

 4. Trong hộp thoại Xuất Tệp Sổ đăng ký, chọn vị trí bạn muốn lưu bản sao lưu, rồi nhập tên cho tệp sao lưu trong trường Tên tệp.

 5. Chọn Lưu.

Khôi phục hướng dẫn sử dụng sao lưu

 1. Chọn Bắt đầu , nhậpregedit.exe, rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 2. Trong Trình soạn thảo Sổ đăng ký, bấm > Nhập Tệp.

 3. Trong hộp thoại Nhập Tệp Sổ đăng ký, hãy chọn vị trí mà bạn đã lưu bản sao lưu, chọn tệp sao lưu, rồi bấm Mở.

Sao lưu sổ đăng ký theo cách thủ công

 1. Chọn Bắt đầu , regedit.exe vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 2. Trong Trình soạn thảo Sổ đăng ký, định vị và bấm khóa đăng ký hoặc khóa phụ mà bạn muốn sao lưu.

 3. Chọn Tệp > Xuất.

 4. Trong hộp thoại Xuất Tệp Sổ đăng ký, chọn vị trí bạn muốn lưu bản sao lưu, rồi nhập tên cho tệp sao lưu trong trường Tên tệp.

 5. Chọn Lưu.

Khôi phục hướng dẫn sử dụng sao lưu

 1. Chọn Bắt đầu , nhậpregedit.exe, rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 2. Trong Trình soạn thảo Sổ đăng ký, bấm > Nhập Tệp.

 3. Trong hộp thoại Nhập Tệp Sổ đăng ký, hãy chọn vị trí mà bạn đã lưu bản sao lưu, chọn tệp sao lưu, rồi bấm Mở.

Sao lưu sổ đăng ký theo cách thủ công

 1. Chọn Bắt đầu , regedit.exe vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 2. Trong Trình soạn thảo Sổ đăng ký, định vị và bấm khóa đăng ký hoặc khóa phụ mà bạn muốn sao lưu.

 3. Chọn Tệp > Xuất.

 4. Trong hộp thoại Xuất Tệp Sổ đăng ký, chọn vị trí bạn muốn lưu bản sao lưu, rồi nhập tên cho tệp sao lưu trong trường Tên tệp.

 5. Chọn Lưu.

Khôi phục hướng dẫn sử dụng sao lưu

 1. Chọn Bắt đầu , nhậpregedit.exe, rồi nhấn Enter. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

 2. Trong Trình soạn thảo Sổ đăng ký, bấm > Nhập Tệp.

 3. Trong hộp thoại Nhập Tệp Sổ đăng ký, hãy chọn vị trí mà bạn đã lưu bản sao lưu, chọn tệp sao lưu, rồi bấm Mở.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×