Tóm tắt

Khi bạn cài đặt một trong các bản Cập Nhật bảo mật của Microsoft Office được liệt kê trong các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2020-0760, bạn có thể nhận thấy rằng một số loại tham chiếu Visual Basic for Applications (VBA) sẽ bị chặn và bạn nhận được thông báo lỗi.

Bài viết này cung cấp một số câu hỏi thường gặp (câu hỏi thường gặp) để thông báo cho người dùng và người quản trị CNTT sẽ làm gì nếu ngắt giải pháp VBA hiện có của họ.

Lưu ý Điều này thay đổi trong hành vi được gây ra bởi một thay đổi thiết kế trong Office. Hành vi mới là theo thiết kế. Do đó, bản sửa lỗi không cần thiết và không giảm nhẹ sẽ được cung cấp.

Những loại tham chiếu VBA nào bị ảnh hưởng?

Các loại tham chiếu VBA sau đây có thể bị ảnh hưởng:

  • Typelibs (*. OLB, *. TLB, *. dll)

  • Tệp thực thi (*. exe)

  • Điều khiển ActiveX (*. ocx)

Những tệp này có thể bị chặn nếu chúng được đặt trên Internet hoặc máy chủ Intranet, hoặc nếu chúng được tải xuống từ Internet.

Để biết thêm thông tin về tham chiếu thư viện đối tượng VBA, hãy xem kiểm tra hoặc thêm tham chiếu thư viện đối tượng.

Thông báo lỗi nào được hiển thị khi thư viện đối tượng VBA bị chặn?

Nếu các giải pháp VBA hiện có của bạn có một số thư viện đối tượng VBA hoặc tham chiếu bị chặn, thông báo lỗi sau sẽ được hiển thị.

Lỗi biên dịch: Không thể tìm thấy dự án hoặc thư viện

Thông báo lỗi khi bị chặn libs VBA

Đây là một thông điệp tiêu chuẩn cho biết các thư viện đối tượng bị thiếu VBA. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này, hãy truy cập vào giải pháp VBA hiện tại của bạn và thay thế các thư viện bị chặn với những địa phương.

Tôi nên làm gì để bỏ chặn các thư viện đối tượng VBA?

Thư viện đối tượng VBA Internet: chúng tôi khuyên bạn nên chặn những người này vì chúng dễ bị tổn thương.

Thư viện đối tượng VBA trong intranet: bạn có thể bật những thông qua thiết đặt GPO, như được hiển thị trong hình ảnh sau đây. Thiết đặt nằm bên dưới cấu hình người dùng > mẫu quản trị > Microsoft Office 2016 > thiết đặt bảo mật.

Thiết đặt GPO

Lưu ý

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×