Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tóm tắt

Microsoft .NET Framework đăng ký điều chỉnh cụ (msipatchregfix.exe) sửa bộ giới hạn của sự cố hỏng đăng ký Windows Installer (MSI) cho bản Cập Nhật .NET Framework.

Công cụ này chỉ được dùng để tự động chạy trong ngữ cảnh của .NET Framework bản Cập Nhật cho Windows Update hoặc Windows Server Update Services (WSUS) khách hàng. Khách hàng triển khai bản Cập Nhật ngoài WU và WSUS môi trường không phải sử dụng công cụ này hoặc thực hiện bất kỳ hành động khác nhau.

Vui lòng liên hệ với Hỗ trợ của Microsoft để được trợ giúp thêm nếu bạn biết bất kỳ MSI đăng ký bị hỏng trên Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1), Windows Server 2008 SP2 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1 Hệ thống tích cực ngăn Cập Nhật .NET Framework cài đặt thành công.

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×