Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn sử dụng Microsoft Lync Server 2013 lập kế hoạch công cụ lập kế hoạch môi Lync Server 2013 phải có giải pháp sẵn sàng cao cho một số người dùng. Ví dụ: bạn có kế hoạch môi trường cho 1000 người dùng. Trong trường hợp này, Lync Server 2013 kế hoạch cụ khuyên bạn triển khai một nhóm Enterprise Edition kết thúc trước sử dụng hai máy chủ kết thúc trước.

Lưu ý Thực tiễn tốt nhất là triển khai một nhóm Enterprise Edition kết thúc trước ba phía máy chủ kết thúc.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Mô tả bản Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.420 Lync Server 2013, lập kế hoạch công cụ 2846490 : tháng 7 năm 2013

Thông tin

Để biết thêm thông tin về topo và cấu phần phía máy chủ kết thúc, nhắn tin tức và hình ảnh, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Thông tin chung về topo và cấu phần kết thúc phía máy chủ, nhắn tin và hình ảnhĐể biết thêm thông tin về công cụ lập kế hoạch 2013 Lync Server, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Thông tin chung về công cụ lập kế hoạch Lync Server 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×