Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi áp dụng bản Cập Nhật KB4461435 so sánh cơ sở dữ liệu ứng dụng yêu cầu cài đặt Microsoft xem báo cáo 2015 thời gian chạy trên máy tính. Không có điều kiện tiên quyết này, công cụ cơ sở dữ liệu so sánh sẽ hiển thị thông báo lỗi sau khi khởi động:

Các ngoại lệ đã xảy ra trong ứng dụng của bạn. Nếu bạn bấm tiếp tục, ứng dụng sẽ bỏ qua lỗi này và cố gắng để tiếp tục. Nếu bạn bấm thoát, ứng dụng sẽ đóng ngay lập tức.

Để khắc phục sự cố, bạn phải cài đặt Microsoft xem báo cáo 2015 thời gian chạy.

Thông tin Bổ sung

Trước khi bản cập nhật này (KB4461435), các ứng dụng cơ sở dữ liệu so sánh yêu cầu Microsoft 2008 xem báo cáo được cài đặt trên máy tính. Microsoft báo cáo xem 2008 không được hỗ trợ. Bản cập nhật này (KB4461435) để so sánh cơ sở dữ liệu cho phép để làm việc với một phiên bản được hỗ trợ, Microsoft xem báo cáo năm 2015. Trước khi cài đặt 2 năm 2019, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4461435), bạn nên cài đặt Microsoft PV xem 2015 thời gian chạy.

Cài đặt hiện tại của công cụ cơ sở dữ liệu so sánh đã làm việc với Microsoft báo cáo xem 2008 sẽ gặp phải lỗi sau khi KB4461435 được áp dụng. Để khắc phục lỗi, cài đặt Microsoft xem báo cáo 2015 thời gian chạy, yêu cầu hoặc x64 các phiên bản SQLSysCLRTypes.msihoặc x86 các phiên bản SQLSysCLRTypes.msi, nếu thích hợp, cài đặt trước.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×