Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nâng

Trong Microsoft host Integration Server 2016, tích hợp giao dịch Windows đã khởi tạo xử lý (WIP) hỗ trợ đầy đủ mức đồng bộ 0 và mức đồng bộ 2. Bản cập nhật này bao gồm hỗ trợ hạn chế cho mức đồng bộ 1 để cho phép một máy khách WIP ứng dụng thành công thực hiện cuộc gọi đến một chương trình mainframe yêu cầu đồng bộ Mức 1. Hỗ trợ này không xử lý bắt đầu hoặc nhận bất kỳ rollback nào hoặc cam kết Các lệnh giao dịch đầy đủ. Hỗ trợ này chỉ đặt cuộc gọi đến mức đồng bộ 1, do đó chương trình mainframe không từ chối cuộc gọi.

Giải pháp

Bản cập nhật này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho máy chủ tích hợp máy chủ lưu trữ:

Thông tin Bổ sung

Có thể bật tính năng này bằng hai tùy chọn sau đây:

  • Bật useSyncLevel1 = "True" trong tệp ứng dụng. config cho một ứng dụng máy khách WIP cụ thể.

          <tiWipBehavior callAccountingProcessor="" nineCharacterImsTransactionId="false" sourceTransactionProgramNameOverride="false" useSyncLevel1="true"/>

  • Đặt SyncLevel cho toàn bộ máy chủ thông qua mục nhập sổ đăng ký SyncLevelOverride sau đây:

           [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cedar\Defaults\SyncLevelOverride] "SyncLevel"=dword:00000001

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×