Cải thiện

Khi bạn tải xuống tập tin từ máy chủ SFTP chỉ đọc, các Bộ điều hợp SFTP không thể làm việc với các tập tin đã được tải xuống trong khoảng thời gian kiểm tra vòng mỗi tệp được tải xuống một lần nữa. Điều này cải thiện thêm các tuỳ chọn hợp SFTP, xóa sau Tải xuống đó xác định xem bộ điều hợp xoá tệp khỏi FTP máy chủ sau khi bạn tải xuống, dấu thời gian cho phép so sánh chỉ định Xem bộ điều hợp tải tệp lại chạy lần gian và Redownload Khoảng thời gian đó chỉ định khoảng thời gian sau đó bộ điều hợp tải tệp lại nếu cả Xoá sau khi tải xuốngKích hoạt gian so sánh được đặt thành "Không".

Giải pháp

Bản cập nhật này có sẵn trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:

Tham khảo

Để biết thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2555976 gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2003907 thông tin về BizTalk hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×