Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Không có tính năng mới của hệ điều hành đang được giới thiệu trong bản cập nhật này. Thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Giải quyết sự cố trong đó một số thiết bị có thể gặp lỗi dừng 0xD1 khi bạn chạy mạng theo dõi luồng công việc.

  • Giải quyết sự cố có thể gây ra khởi động lại dịch vụ SQL Server không thành công với lỗi "Tcp cổng đã sử dụng".

  • Giải quyết sự cố xảy ra khi quản trị viên cố gắng dừng dịch vụ phát hành World Wide Web (W3SVC). W3SVC vẫn ở trạng thái "dừng", nhưng không thể hoàn toàn dừng hoặc không thể khởi động lại.

Cách nhận bản cập nhật này

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin Bổ sung

Các vấn đề trong bản cập nhật này

Không có các lỗi cài đặt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có Windows Server 2008, gói dịch vụ 2 cài đặt.

Thông tin sổ đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký nào.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về cácthuật ngữMicrosoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×