Triệu chứng

Một số ứng dụng cảm biến la bàn không chính xác như mong muốn trên máy tính đang chạy Windows 8.1. Ví dụ, một bù 90 độ hướng giá trị trong các ứng dụng không.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 8.1.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện mọi thay đổi cho sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×