Triệu chứng

Bạn nhận được thông báo từ Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) có một số sự cố Microsoft Exchange Server 2013 đã sẵn sàng đặt ở trạng thái không lành mạnh.

Khi bạn kiểm tra bộ y tế bị ảnh hưởng trong Exchange PowerShell, bạn thấy rằng tất cả các bộ y tế có màn hình không lành mạnh thuộc loại Microsoft.Office.Datacenter.ActiveMonitoring.OverallConsecutiveSampleValueAboveThresholdMonitor.

Ví dụ: màn hình Total.Shadow.Queue.Length.Above.Threshold.Monitor thuộc loại này và cũng thuộc bộ tình trạng HubTransport.

Lưu ý Sự cố này xảy ra khi màn hình loại Microsoft.Office.Datacenter.ActiveMonitoring.OverallConsecutiveSampleValueAboveThresholdMonitor được thực hiện trên một máy chủ có định dạng tiếng Anh.

Nguyên nhân

Màn hình bị ảnh hưởng lấy các giá trị mẫu từ bộ đếm hiệu năng thông qua dịch vụ Microsoft Exchange chẩn đoán. Ví dụ: Total.Shadow.Queue.Length.Above.Threshold.Monitor đọc MSExchangeTransport bóng dự phòng máy chủ Info\Shadow hàng Length\_total hiệu suất truy cập và so sánh với giá trị ngưỡng 1.500.

Cho mục đích này, dữ liệu tạm thời được lưu ở định dạng .csv trong thư mục sau:

...\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\Diagnostics\PerformanceLogsToBeProcessed Trong các tệp .csv, giá trị số được lưu trữ dưới dạng chuỗi. Để so sánh với giá trị số ngưỡng, Chuỗi phải được chuyển đổi trở lại định dạng số. Tuy nhiên, chuyển đổi này không phải là văn hóa thuyết bất khả tri. Do đó, một chuỗi như "2.69136905670166" sẽ được chuyển đổi thành giá trị đôi "269136905670166."

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt tích lũy Update 8 cho Exchange Server 2013.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×