Cấp phép cho hộp thư liên kết được thêm vào tài khoản trong nhóm sai trong môi trường Exchange Server 2013

Triệu chứng

Giả sử bạn triển khai hộp thư liên kết trong một nhóm Microsoft Exchange Server 2013 và hộp thư liên kết được liên kết với tài khoản người dùng bị vô hiệu hoá trong một nhóm tài khoản tin cậy. Khi bạn chạy lệnh ghép ngắn để cấp quyền cho hộp thư liên kết, các quyền được cấp cho tài khoản không đúng trong Exchange Server 2013 nhóm thay vì tài khoản trong nhóm tài khoản.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do vấn đề xảy ra khi Exchange Server 2013 có nhận dạng người dùng giữa các tài nguyên và nhóm tài khoản.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt .

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×